Nokia och Check Point utökar sitt globala strategiska samarbete

Nokia och Check Point utökar sitt globala strategiska samarbete Ett mer omfattande samarbete möjliggör branschens mest avancerade sortiment av säkerhetslösningar för såväl fasta som trådlösa nätverksmiljöer. Nokia och Check Point Software Technologies aviserade idag att man ökat omfattningen av samarbetet i och med att de två företagen nära samordnat sin teknologi, sina strategier, och prioriteringar inom utveckling och resurser på i princip samtliga nivåer i de två organisationerna för att kunna presentera en oslagbar kombination av lösningar för infrastrukturell säkerhet. De två företagen, som sedan mer än fyra år tillbaka levererat marknadsledande säkerhetslösningar, avser att utöka det ledarskapet och tillsammans arbeta för att upprepa framgången när det gäller säkerhetslösningar för de mobila nätverken. Som en del av detta utökade samarbete kommer Nokia och Check Point att använda sina respektive tekniska resurser för innovationer och framtagande av ledande säkerhetslösningar för Internet som bygger på de båda organisationernas unika starka sidor. Den VPN- och brandväggsteknik som används i samtliga Nokias Internetsäkerhets-appliances kommer att baseras på Check Points program VPN-1/ FireWall-1. Vidare så kommer Nokia och Check Point att börja leverera en serie innovativa förbättringar för ökad tillgänglighet och prestanda baserade på kombinationen av Nokias patenterade teknik CryptoClusterTM och Check SecureXLTM. En komplett Nokia Check Point-lösning kommer att finnas på marknaden i slutet av det första kvartalet 2002. Kunderna kan förvänta sig omedelbara fördelar av detta tätare samarbete. Det nya samarbetet kommer också att medföra unika tillfällen för Nokia/Check Point att stärka sin ledande ställning, som leverantörer av skalbara lösningar, baserat på befintliga multigigabitsäkerhetslösningar. Tack vare dessa och andra framtida lösningar kommer Nokia och Check Point tillsammans att kunna förse sina kunder med en helt ny produktstandard när det gäller skalbarhet, tillförlitlighet och prestanda som skyddar företagens mest utsatta tillgångar. Såväl Nokia som Check Point står redan för säkerheten i de mobila nätverken, världen över. Detta närmare samarbete kommer att intensifiera Nokia Check Points samarbete inom säkerhet för mobila nätverk för att ta itu med de unika säkerhetsproblemen hos operatörer som arbetar med de nya generationerna nätverk, 2,5G och 3G. ""Check Point har utsett Nokia IP-serien till den prioriterade plattformen för Check Points omfattande utbud av säkerhetsprogram,"" säger Gil Shwed, CEO och Chairman, Check Point Software Technologies."" Tillsammans har vi redan etablerat en klart ledande ställning inom marknaden för VPN/brandväggslösningar och genom detta utökade samarbete kommer vi att kunna fortsätta att skapa och leverera marknadens bästa säkerhetslösningar."" ""Det här nya avtalet innebär en betydande förändring av konkurrenssituationen på marknaden för Internetsäkerhet,"" säger John Robinson, senior vice president och general manager, Nokia Internet Communications. ""Den kombinerade lösningen Nokia Check Point som är baserad på Check Points VPN-1/FireWall-1 programvara kommer att bli den produkt som Nokia erbjuder som VPN/brandvägg, såväl på företagsmarknaden som hos tjänsteleverantörerna. Tillsammans kommer vi att integrera våra respektive bästa teknologier för att kunna skapa en samordnad lösning som ingen annan aktör kan matcha, samtidigt som vi lyssnar till våra kunders kritiska behov och är uppmärksamma på de ständigt förändrade kraven från marknaden."" ""Nokia och Check Point har redan visat hur framgångsrikt deras samarbete är genom att ta en ledande roll på marknaden för säkerhetsappliances, vilket är ett av de snabbast växande områdena på säkerhetsmarknaden,"" säger Chris Christiansen, vice president, Internet infrastructure and security software, IDC. ""Karaktären på den mobila nätinfrastrukturen kommer att kräva den här typen av appliancelösningar. Genom att i ännu högre grad kombinera sina respektive styrkor inom mobilitet och säkerhet ligger Nokia och Check Point väl till för att bygga vidare på framgången inom säkerhet för trådbunden kommunikation och dra fördel av de enorma möjligheterna inom framtidens trådlösa miljöer."" För mer information: NOKIA INTERNET COMMUNICATIONS Claire Backhurst Tel. (Int.) +44 7788 145460 claire.backhurst@nokia.com www.nokia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillgång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com

Dokument & länkar