Fortsatt kraftig satsning i Kina, personalreduktion i Kristianstad

Fortsatt kraftig satsning i Kina Personalreduktion i Kristianstad Nolato fortsätter att expandera verksamheten i Beijing, Kina. Beslut har tagits om att investera ytterligare 20 miljoner kronor i utökad kapacitet för kunder inom mobil telefoni samt att kraftigt öka antalet anställda. - Utbyggnaden efterfrågas av våra kunder inom mobiltelefonsektorn, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato. Dessa lägger allt större del av sin egen produktion i Kina och önskar att vi finns på plats med resurser att möta deras efterfrågan. Fram till årsskiftet kommer därför ytterligare 250 personer att anställas i Nolato Beijing, vilket innebär att verksamheten kommer att ha omkring 800 anställda. Enheten blir därmed Nolatos största vad gäller antalet anställda. - Kundernas överflyttning av tillverkning från Europa till Kina innebär tyvärr samtidigt att efterfrågan på produktion i Nolatos anläggning i Kristianstad minskar. Nolato har därför idag tvingats att lägga ett varsel om personalreduktion i Kristianstad med 150 personer, säger Georg Brunstam. Neddragningarna bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen under fjärde kvartalet. För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, koncernchef i Nolato, 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör i Nolato, 0431-442293 eller 0705-763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar