Nolato bokslutskommuniké

Nolato bokslutskommuniké 2002 Kraftigt förbättrad lönsamhet och ett positivt helårsresultat. * Koncernens helårsresultat efter finansnetto uppgick till 5 Mkr, jämfört med -80 Mkr föregående år, respektive 36 Mkr (-564) inkl. engångsposter. * Koncernens omsättning uppgick till 1.936 Mkr (föregående år 2.359, varav avyttrade verksamheter svarade för 152 Mkr). * Rörelseresultatet ökade till 42 Mkr (-23) exkl. jämförelsestörande poster. * Vinst per aktie ökade till 0:70 kr (-4:15) exkl. engångsposter. * Positiv omsättnings- och resultatutveckling under slutet av året. * Styrelsen föreslår en utdelning på 0:50 kr (0). Den fullständiga bokslutskommunikén kan läsas på http://www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar