Nolato redovisar väsentligt förbättrat resultat

Report this content

Nolato redovisar väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. Nolato AB (publ) delårsrapport januari - juni 2002. · Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till - 7 Mkr jämfört med - 102 Mkr under samma period förra året, respektive 24 Mkr (- 192) inkl. engångsposter · Koncernens omsättning uppgick till 917 Mkr (föregående år 1.234, varav avyttrade verksamheter svarade för 92 Mkr) · Rörelseresultatet ökade till 16 Mkr (- 74) exkl. engångsposter · Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om 263 Mkr fulltecknad Den kompletta delårsrapporten finns att tillgå som pdf-fil på www.nolato.se Nolato är en börsnoterad, högteknologisk systemleverantör av polymera produkter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. För ytterligare information, kontakta Tomas Sjölin, vd och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar