Nolato redovisar väsentligt förbättrat resultat

Report this content

Nolato redovisar väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. Nolato AB (publ) delårsrapport nio månader januari - september 2002. · Koncernens omsättning uppgick till 1.348 Mkr (föregående år 1.790, varav avyttrade verksamheter svarade för 130 Mkr) · Rörelseresultatet ökade till 14 Mkr (-68) exkl. engångsposter · Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -18 Mkr jämfört med -112 Mkr under samma period förra året, respektive 13 Mkr (-202) inkl. engångsposter · Nolato har startat systemleveranser till Siemens mobiltelefoner · Resultat och marginal för Industrial Components har förbättrats under tredje kvartalet Den kompletta delårsrapporten finns att tillgå som pdf-fil på www.nolato.se Nolato är en börsnoterad, högteknologisk systemleverantör av polymera produkter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. För ytterligare information, kontakta Tomas Sjölin, vd och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00750/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar