Nomineringskommitté för Nolato AB

På Nolatos bolagsstämma den 28 april 2004 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vid tredje kvartalets utgång diskutera sammansättningen av bolagets nomineringskommitté med de fem största aktieägarna. Dessa diskussioner har resulterat i att följande personer har ombetts och accepterat att ingå i Nolatos nomineringskommitté inför bolagsstämman 2005. Henrik Jorlén, företräder familjen Jorlén, ordförande Gun Boström, företräder familjen Boström Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson Erik Sjöström, företräder Skandia Som adjungerad ingår styrelsens ordförande, Carl-Gustaf Sondén. Bolagsstämman kommer att hållas den 27 april 2005. Aktieägare, som önskar lämna förslag avseende representanter till Nolatos styrelse, kan vända sig till styrelsens ordförande på adressen cg@sonden.com eller till någon av nomineringskommitténs representanter: henrik.jorlen@bjarenet.se, g.bostrom@thalamus.nu, erik.paulsson@wihlborgs.se eller erik.sjostrom@skandia.se

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar