Optionsprogram till ledningen i Nolato

Report this content

Optionsprogram till ledningen i Nolato Nolatos styrelse har i dag beslutat att utan krav på ersättning tilldela personaloptioner till ett 30-tal ledande befattningshavare i Nolatokoncernen. Programmet löper under 5 år, med möjlighet att utnyttja optioner efter 3 år, förutsatt att anställningsförhållandet då alltjämt består. Totalt har 200.000 personaloptioner tilldelats. Personaloptionerna medför ej någon utspädningseffekt, då de säkrats med en s.k. equity swap. Lösenpriset, som fastställts till 212 kronor, har baserats på Nolatoaktiens snittkurs på OM Stockholmsbörsen under perioden 15 till 29 september 2000. För ytterligare kommentarer, kontakta Tomas Sjölin, koncernchef och vd i Nolato, telefon 0708-252646. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00420/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00420/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar