Q3-rapport: Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling

Nolato delårsrapport Q3 2003 Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling * Koncernens omsättning ökade med 47 procent och uppgick till 1978 Mkr (1348) * Rörelseresultatet ökade till 111 Mkr (14) exklusive engångsposter respektive 56 Mkr (14) inklusive engångsposter * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 71 Mkr (-18) exklusive engångsposter respektive 16 Mkr (13) inklusive engångsposter * Nolato Telecom ökade omsättningen med 93 procent och förbättrade kraftigt sitt rörelseresultat till 78 Mkr (-25) * Starkt kassaflöde efter investeringar, 94 Mkr (-65) * Resultat efter skatt uppgick till 43 Mkr (-9) exklusive engångsposter respektive -12 Mkr (32) inklusive engångsposter * Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (- 0,40 kr) exklusive engångsposter respektive -0,45 kr (1,35 kr) inklusive engångsposter * Tidigare aviserade engångsposter om -55 Mkr avseende kostnader för att omstrukturera verksamheten i Ungern belastar resultatet för Q3 Den fullständiga rapporten finns att tillgå på http://www.nolato.se För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, vd och koncernchef, tel 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar