Delårsrapporterna för Nordax Bank AB (publ) och Nordax Holding AB

Nordax Bank AB (publ) och Nordax Holding AB publicerar idag sina delårsrapporter för perioden januari-september 2015.

Nordax Bank AB (publ) och Nordax Holding AB är helägda dotterbolag till Nordax Group AB (publ).

Nordax Bank AB (publ) offentliggöra denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller listningsreglerna hos Nasdaq Stockholm. Informationen skickades in för offentliggörande den 22 oktober kl 07.30.