• news.cision.com/
  • Nordax Bank AB/
  • Nordax Bank AB (publ) erhåller bekräftad investment grade rating från Nordic Credit Rating (BBB, stabila utsikter)

Nordax Bank AB (publ) erhåller bekräftad investment grade rating från Nordic Credit Rating (BBB, stabila utsikter)

Report this content

Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”) har med beaktande av förvärvet av Bank Norwegian erhållit en bekräftad kreditrating från Nordic Credit Rating med betyget BBB, stabila utsikter.

En diversifierad finansieringsstruktur är en av grundpelarna i finansieringsstrategin och minskar likviditetsrisken för Nordax. Den innebär också att Nordax kan skapa en större och mer optimerad finansieringsmix över tid. Att vara en aktiv emittent på kapitalmarknaden är en viktig del av Nordax strategi. Kreditratingen från Nordic Credit Rating ger Nordax bättre förutsättningar att söka ytterligare marknadsfinansiering till attraktiva villkor samt attrahera nya investerare inom kapitalmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se
+46 760 32 69 70

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se
+46 738 66 06 62

Medierelationer

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 10.35 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 294 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 360 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 31,7 miljarder kronor och inlåningen till 27,5 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.