• news.cision.com/
  • Nordax Bank AB/
  • Nordax har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av det seniora icke-säkerställda obligationslånet som löper till september 2022

Nordax har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av det seniora icke-säkerställda obligationslånet som löper till september 2022

Report this content

Nordax Bank AB (publ) har utökat det seniora icke-säkerställda obligationslånet som emitterades den 23 september 2019 (ISIN SE0012675825) med 200 miljoner kronor. Obligationslånet har ett slutligt förfall den 23 september 2022 och uppgår efter utökningen till 500 miljoner kronor. Emissionskursen för utökningen sattes till 100,143% vilket motsvarar en ränta om 3m STIBOR + 1,45%.

Obligationerna emitteras under Nordax Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor.
Nordea har agerat emissionsinstitut för transaktionen.


För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, tfn: +46-738 660662 eller arash.bigloo@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 195.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 22,4 miljarder kronor och inlåningen till 17,7 miljarder kronorLäs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.

Prenumerera