Nordax meddelar anmälningspliktigt förvärv av aktier

Report this content

Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") har idag i Norge meddelat ett anmälningspliktigt förvärv efter att ha förvärvat 3 442 865 aktier i Bank Norwegian ASA (”Bolaget”). Efter förvärvet innehar Nordax 6 313 456 aktier i Bolaget motsvarande 3,38 % av Bolagets aktiekapital och röster och tillsammans med närstående sammantaget 48 786 059 aktier i Bolaget, motsvarande 26,10 % av Bolagets aktiekapital och röster.

Medieförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 15.45 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.