Nordax undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Nordax Bank AB (publ) har gett Danske Bank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 3 miljarder SEK. Emissionsvolymen förväntas uppgå till 500 MSEK. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 20,9 miljarder kronor och inlåningen till 15,3 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar