Nordax stärker sin finansiering genom obligationsemission i norska kronor

Nordax har emitterat obligationer med säkerhet i en portfölj av norska privatlån lämnade av Nordax Bank AB (publ) (så kallad värdepapperisering). Emissionens storlek var 2,2 miljarder NOK och obligationerna kommer att noteras på den irländska börsen. Transaktionen förstärker Nordaxkoncernens långsiktiga och diversifierade finansiering.

Obligationsemissionen, som marknadsförts under namnet Scandinavian Consumer Loans VI, möttes av ett stort intresse från internationella investerare. Säkerhetsmassan i transaktionen är en portfölj av norska privatlån lämnade av Nordax Bank AB (publ).

Emissionen är Nordax sjätte värdepapperiseringstransaktion. Nordax finansieringsmix består av värdepapperiseringar, seniora icke-säkerställda obligationer, lånefaciliteter från internationella banker samt inlåning i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Deutsche Bank har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Information om transaktionen;

Emittent: Nordax Nordic 4 AB (publ)

Rating: Fitch och DBRS

Förfallodatum: December 2040

Första calldatum: Oktober 2020

För ytterligare information, kontakta gärna:

Samira Rosén, Head of Treasury

Tel: 0705 784 702

E-post: samira.rosen@nordax.se 

Andreas Frid, ansvarig Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: andreas.frid@nordax.se

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontori Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017 uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,4 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de. 

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar