Bättre under ytan för ja-sidan

Bättre under ytan för ja-sidan Trots att nej-sidan ryckt ifrån i de flesta opinionsundersökningar har ja-sidan stärkts i flera avseenden. Förespråkarna har förbättrat sin relativa position i termer av hur viktig frågan är, hur insatta de känner sig samt hur säkra de är på hur de skall rösta. Detta kan dock bero på att osäkra väljare har bytt sida. Det finns ett tydligt motstånd mot ett höjt sparmål - framförallt bland nej-sägarna. Splittringen mellan LO och socialdemokraterna i EMU-frågan har haft en viss, men begränsad, negativ effekt på opinionen. Det är några av de slutsatser som kan dras ur Nordeas fjärde undersökning av EMU-opinionen inför folkomröstningen den 14 september. 1 000 personer tillfrågades under perioden 13-19 maj. Denna undersökning går ett steg längre än de vanliga opinionsundersökningarna. Ja- och nej- anhängarna har bl a fått svara på hur väl insatta man anser sig vara, hur viktig EMU-frågan är och vilka argument man anser viktigast i EMU- frågan. Hela rapporten bifogas till detta pressmeddelande och finns även på nordea.se/analys från kl 11.30 onsdagen den 21 maj. Ytterligare information: Jörgen Appelgren, chefsanalytiker, 08-614 95 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00350/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00350/wkr0003.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00350/wkr0004.pdf Bilaga

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.