Christiania Bank og Kreditkasse, del av Nordea, presenterar sin årsredovisning för 2000

Christiania Bank og Kreditkasse, del av Nordea, presenterar sin årsredovisning för 2000 Vänligen se bifogat pressmeddelande Styrelsens förvaltningsberättelse finns tillgänglig på följande hemsidor - nordea.com, och - kbank.no. På samma hemsidor finns också ytterligare presentationsmaterial på engelska. För information: Sigurd Carlsen, Chief Financial Officer, Christiania Bank, +47 22 48 69 51, +47 90 83 55 57 Kjell Flø, Presschef, +47 22 48 50 24, +47 90 18 77 48 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 LÖNSAM TILLVÄXT - ÄGARFÖRHÅLLANDET LÖST Koncernen Christiania Bank redovisar en nettovinst för 2000 på 2 411 miljoner norska kronor (2 477 miljoner norska kronor). Resultatet motsvarar en vinst på 4,37 norska kronor per aktie (4,49 norska kronor), och avkastningen på koncernens egna kapital var 14,9 procent (16,1 procent). Styrelsen anser att resultatnivån är god och kan med tillfredsställelse konstatera att koncernen har nått de finansiella målen för 2000. Både utlånings- och inlåningsvolymerna ökade med omkring 16 procent under 2000, och detta anses vara en tillfredsställande och önskvärd tillväxttakt för året som helhet. Vid årsskiftet var koncernens primärkapitalrelation 7,3 procent (7,5 procent), vilket är något över målet på 7 procent. Detta ger utrymme för lönsam verksamhetstillväxt framöver. Under 2000 låg koncernens intäkter på en sund och stabil nivå, även om nya regler avseende tidpunkten för redovisning av ränteintäkter och räntekostnader i samband med betalningsöverföringar resulterade i minskade ränteintäkter. Provisionsintäkterna från värdepappersaktiviteter ökade kraftigt under 2000. Intäktsutvecklingen som helhet under 2000 är resultatet av en medveten satsning på lönsam tillväxt, ökad användning av tekniska lösningar och en stärkt position som leverantör av kompetensbaserade tjänster. Kostnads/intäktsrelationen (exklusive värdeförändringar och kursvinst/-förlust på värdepapper) var 58,8 procent, vilket är bättre än målet på 60 procent. Styrelsen har beslutat att föreslå en utdelning på 2,00 norska kronor per aktie (1,50 norska kronor plus en engångsutdelning på 1,50 norska kronor per aktie för 1999). Den totala utdelning för räkenskapsåret 2000 blir således omkring 1 103 miljoner norska kronor. Christiania Bank förvärvades under 2000 av Nordea och är nu ett helägt dotterbolag inom Nordeakoncernen. Norska myndigheter har beviljat koncession för förvärvet och Christiania Banks aktie är inte längre börsnoterad. "Jag är nöjd med 2000. Vi kunde redovisa lönsam tillväxt och samtidigt behålla en god soliditetsnivå, trots ökad konkurrens och stora förändringar på marknaden. Satsningen på kompetensbaserade tjänster och ökad användning av teknologi har gett resultat. Christiania Bank har en bra position för ytterligare tillväxt på den norska marknaden", säger verkställande direktör Tom Ruud. "Aktieägarna i Christiania Bank har de senaste åren kunnat ta del av en kraftig värdeökning. Nordeas bud på Christiania Bank och statens försäljningsprocess tilldrog sig mycket uppmärksamhet, både inom och utanför banken. Jag är glad att ägarsituationen är utredd och att vi nu kan ägna all vår kraft åt att ytterligare utveckla verksamheten till förmån för våra kunder, anställda och vår nya ägare", säger Ruud. Styrelsens verksamhetsberättelse och presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet www.nordea.com www.kbank.no CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 14 februari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00040/bit0001.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar