• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Enklare för företag att skicka elektroniska fakturor till 3,5 miljoner internetbankskunder

Enklare för företag att skicka elektroniska fakturor till 3,5 miljoner internetbankskunder

Report this content

Pressmeddelande från bankerna bakom koncepten för elektronisk fakturering 2002-10-16 Enklare för företag att skicka elektroniska fakturor till 3,5 miljoner internetbankskunder De största svenska bankerna erbjuder nu en lösning som innebär att företag, myndigheter, kommuner och föreningar kan nå ut med sina elektroniska fakturor till samtliga dessa bankers internetkunder. Samverkan mellan e-faktura och e-giro innebär att företagen med ett enda bankavtal kan nå 3,5 miljoner privatkunder. Bankerna använder i dag två olika system för att erbjuda företagskunder möjlighet att fakturera sina kunder elektroniskt. Nordea och Föreningssparbanken erbjuder e-faktura. Handelsbanken, SEB, Skandiabanken och Östgöta Enskilda Bank, inom kort även Sparbanken Finn och Stadshypotek Bank, erbjuder e-giro. E-faktura och e-giro möjliggör för företag och organisationer med regelbunden fakturering att skicka och presentera fakturor elektroniskt till privatpersoner Under sommaren avslutade bankerna det gemensamma projekt som lett till denna förbättring. Projektet har fallit väl ut och från oktober månad kommer den nya möjligheten att erbjudas alla företagskunder. Det innebär att företagen bara behöver teckna ett avtal med sin bank. Den avtalstecknande banken har sedan ansvaret att se till att fakturorna når även de andra samverkande bankernas privatkunder. "Vi har länge efterfrågat en lösning som gör att vi med ett enda bankavtal kan nå ut till alla bankers kunder", säger Per Sandberg på Vägverket. "Med denna nya lösning kan vi nu slutföra vårt arbete för att kunna erbjuda fordonsägare ett betydligt enklare sätt att betala sin fordonsskatt. Vi ser också stora potentialer för tjänsten i framtiden". "Genom att använda elektronisk fakturering blir e-kundskonceptet hos If komplett. Våra kunder har nu möjligheten att få samtliga försäkringsbrev och räkningar via sin internetbank. Alla försäkringspapper finns sedan lätt åtkomliga via www.if.se" säger Andreas Reutercrona på If:s marknadsavdelning. Några av de viktigaste fördelarna för företagen är bl a minskade kostnader för fakturahanteringen, färre fel i hanteringen av fakturorna och högre kvalitet på redovisade betalningar. Den som skickar fakturan får också möjlighet att kommunicera interaktivt med sina kunder. Även miljöhänsyn talar för elektronisk fakturering, att jämföra med produktion och utskick av pappersfakturor. Bland företag som redan idag skickar elektroniska fakturor finns t ex Shell, Statoil, Vattenfall, Telia, Vägverket, If, Tele2 och ett stort antal kommuner och energibolag. Frågor om elektronisk fakturering kan ställas till Föreningssparbanken Kennet Karlsson 08-585 923 41, 070-531 15 88 Handelsbanken Monica Hållander 08-701 51 63, 070-611 51 63 Nordea Thomas Mylly, 08-614 95 14, 070-644 95 14 SEB Camilla Bergkvist 08-763 6743, 0705-92 78 06 SkandiaBanken Christer Boström 08-463 61 21 Östgöta Enskilda Bank Pär Karlsson 08-568 818 72, 070-373 36 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00040/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar