Försäljningen av Nordeas skadeförsäkringsaktiviteter är slutförd

Försäljningen av Nordeas skadeförsäkringsaktiviteter är slutförd Nordea har nu erhållit alla de nödvändiga godkännandena från myndigheterna, inklusive konkurrensmyndigheterna, rörande den tidigare tillkännagivna försäljningen av Nordeas skadeförsäkringsaktiviteter (Tryg Vesta Group) till Tryg i Danmark smba. Försäljningen är nu avräknad och slutförd. Tryg i Danmark smba övertar därmed från och med idag den fulla kontrollen över Tryg Vesta Group. Det ekonomiska ansvaret för Tryg Vesta Group överfördes till Tryg i Danmark smba per den 1 juli 2002. De slutliga justeringarna av nettovärdet på Tryg Vesta Groups tillgångar kommer att leda till en ytterligare förlust i försäljningen på 4 miljoner euro, som tas upp i Nordeas resultat för tredje kvartalet. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO, +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52 Torben Laustsen, chef för Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 245 bankkontor i 22 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,1 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar