Framgångsrika samgåenden ger tillväxt,ökat resultat och aktieägarvärde

Framgångsrika samgåenden ger tillväxt, ökat resultat och aktieägarvärde Ökat resultat och aktieägarvärde · Rörelseresultatet upp 17 procent till 2 435 miljoner euro (20 611 miljoner svenska kronor) · Avkastning på eget kapital 16,1 procent - exklusive goodwill 19,4 procent · Kraftig tillväxt av räntenetto och provisionsintäkter · Vinst per aktie 0,58 euro, upp 5 procent · Föreslagen utdelning 2,00 svenska kronor, upp 14,3 procent · Nordeaaktien har stigit med 43 procent under 2000. Nordea är därmed enda nordiska koncern bland de 20 största finansinstituten i Europa · Mål: bättre kostnad/intäktsrelation · Ny struktur och tillväxt inom strategiska områden · Ledande finansiell koncern i Norden och Östersjöregionen, bildad genom samgående mellan nordiska banker och försäkringsbolag - med nya namnet Nordea · Snabb integration med Christiania Bank og Kreditkasse · Synergier på 310 miljoner euro kommer att realiseras - ytterligare 50 miljoner euro beräknat · Milstolpen på 2 miljoner e-kunder har passerats · Nordea - en av de största kapitalförvaltarna i Norden · 300 000 kunder och 1 200 anställda i Polen Stark utveckling inom affärsområdena · Affärsområdesstrukturen implementerad med bibehållet initiativ i affärsverksamheten · Retail Banking: Fortsatt starkt resultat. Avsevärd ökning av rörelseresultatet till 1 472 miljoner euro, avkastning på allokerat eget kapital 24 procent · Corporate and Institutional Banking: Goda synergier och förbättrat resultat på 419 miljoner euro och avkastning på allokerat eget kapital 14 procent · Asset Management: Kapital under förvaltning upp 18 procent till 105 miljarder euro; tillväxtinriktade investeringar · Investment Banking: ArosMaizels ökade resultatet betydligt, till 61 miljoner euro · Life Insurance and Pensions: Stark premietillväxt och kapitalavkastning klart över jämförbara enheters · General Insurance: Förbättrat resultat i den underliggande försäkringsverksamheten Utvecklingen under fjärde kvartalet 2000 · Intäkterna ökade 6 procent, justerat för investeringar · Aktiemarknadsutvecklingen inverkade negativt på investeringsportföljerna · Rörelseresultat 473 miljoner euro ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00680/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00680/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar