HD avgör tvisten med Penser till Nordbankens fördel

HD avgör tvisten med Penser till Nordbankens fördel Högsta Domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet mellan Erik Pensers bolag Yggdrasil och Nordbanken. Det innebär att hovrättens dom till Nordbankens fördel fastställts och att en decenniegammal juridisk tvist slutligt avgjorts. Den fastställda hovrättsdomen visar att Nordbankens agerande varit korrekt. Målet har i grunden gällt påstådda s k övervärden i det börsnoterade Nobel Industrier vid tidpunkten för rekonstruktionen 1991. Högsta domstolens beslut bekräftar att börsnoterade företags värde utgörs av börsvärdet då inga andra köperbjudanden föreligger. Eftersom Yggdrasil avyttrade aktierna i Nobel Industrier till Nordbanken till väsentligt över börskursen, betalade Nordbanken mer för Nobelaktierna än vad dessa var värda. Bakgrunden till den nu avgjorda tvisten var de insatser som Nordbanken nödgades göra efter sammanbrottet för den s k Pensersfären för drygt 11 år sedan, vilket medförde kreditförluster för banken om drygt 1,6 miljarder kronor. Erik Penser själv fick skulder och personliga borgensåtaganden om 1,8 miljarder kronor eftergivna. Under svåra förhållanden och med stora finansiella påfrestningar kunde Nobel Industrier räddas från konkurs, finansbolaget Gamlestaden avvecklas under ordnade former och Erik Penser undgå personlig konkurs. Juridiska kommentarer Advokat Bertil Södermark, 070 545 3305 Advokat Karl-Erik Danielsson, 0733 146 648 Ytterligare information Lena Höglund-Rosén, pressekreterare, 08 614 6552 Hovrättens fastställda dom www.nordea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar