Nordea emitterar primärkapitaltillskott med rekordlåg kupongränta

Nordea har stärkt sin kapitalbas ytterligare genom att emittera primärkapitaltillskott till ett värde av 1,5 miljarder dollar. 1 miljard dollar utgörs av ett evigt lån med möjlighet till återköp efter 5 år och 500 miljoner dollar utgörs av evigt lån med möjlighet till återköp efter 10 år. Kupongräntorna uppgår till 5,5 procent respektive 6,125 procent, vilket är de lägsta nivåerna för motsvarande instrument som emitterats i dollar.

Att framgångsrikt emittera nya kapitalinstrument ingår i Nordeas långsiktiga planering och ligger i linje med vad banken tidigare meddelat.

Emissionen höjer Nordeas primärkapitalrelation med 75 punkter och befäster Nordeas ställning som en av de mest kapitalstarka bankerna i Europa. Efter den nya transaktionen uppgår Nordeas primärkapitalrelation till 17,0 procent (proforma).

  
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar