Nordea och DNB har slutfört sammanslagningen av sina baltiska verksamheter

Den 25 augusti 2016 ingick Nordea och DNB avtal om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen för att skapa en ledande, oberoende leverantör av finansiella tjänster i Baltikum. Affären förutsatte att tillsynsmyndigheterna gav sitt godkännande. Efter att respektive tillsynsmyndighet gett sitt godkännande slutfördes transaktionen.

Luminor blir den tredje största leverantörer av finansiella tjänster i Baltikum, med en andel på 16 procent av inlåningsmarknaden och 23 procent av utlåningsmarknaden. Luminors kundstock kommer att bestå av Nordeas cirka 350 000 kunder och DNB:s cirka 930 000 kunder i de tre länderna. Banken kommer att ha cirka 3 000 medarbetare och cirka 15 miljarder i tillgångar. Bruttoutlåningen kommer att uppgå till cirka 12 miljarder euro, inklusive utlåning till både privatkunder och företag, och inlåningen till 9 miljarder euro. Luminor får en kärnprimärkapitalrelation på 17 procent och ett kärnprimärkapital på 1,6 miljarder euro.

Nordea får 56 procent av de ekonomiska rättigheterna och 50 procent av rösträtten i det nya bolaget. I Nordeas resultat återfinns Luminor under posten Resultatandelar i intresseföretag, från och med fjärde kvartalet 2017. 

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar