Nordea säljer Nordisk Renting till The Royal Bank of Scotland

Nordea säljer Nordisk Renting till The Royal Bank of Scotland Nordea har idag undertecknat ett avtal om att sälja alla aktier i Nordisk Renting AB till The Royal Bank of Scotland plc. Priset är 104 miljoner euro efter att Nordea erhållit en utdelning på 134 miljoner euro. Affären väntas vara slutförd under juni månad och kommer att resultera i en vinst på cirka 30 miljoner euro. Försäljningen förutsätter godkännande från den finska konkurrensmyndigheten. I en kommentar till försäljningen säger Lars G Nordström, Nordeas koncernchef: "Företaget har varit mycket framgångsrikt, men försäljningen av Nordisk Renting ligger i linje med vårt fokus på kärnverksamheten. Vi har hittat en kompetent och professionell köpare som kan utveckla verksamheten ytterligare. Försäljningen kommer att bidra till ett förbättrat kapitalutnyttjande i Nordeakoncernen." Nordisk Rentings affärskoncept är att förvärva, äga och utveckla fastigheter med ekonomiskt starka företag och offentliga myndigheter som långsiktiga hyresgäster och partners. Nordisk Rentings kunder består främst av stora privata svenska företag. Bland kunderna finns även den svenska och finska staten, svenska kommuner och andra offentliga partners. För ytterligare information, se www.nordiskrenting.se. För ytterligare information: Jakob Grinbaum, Executive Vice President, chef för Group Treasury, +46 8 614 7891 Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,4 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar