Nordea säljer ytterligare fastigheter i Danmark

Nordea säljer ytterligare fastigheter i Danmark Nordea har tagit nästa steg i processen med att reducera sin fastighetsportfölj och har sålt de flesta av sina återstående fastigheter i Danmark till ett konsortium bestående av PensionDanmark, Lægernes Pensionskasse och Nordea Pension. Konsortiet förvärvar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av Nordea Bank Danmarks bostadsrättsfastigheter. Avyttringen är ett led i Nordeakoncernens pågående process för att öka fokus på kärnverksamheten och optimera kapitalutnyttjandet. Priset för den portfölj som konsortiet förvärvat är 233 miljoner euro. Dessutom väntas Nordea Pension köpa fastigheter till ett sammanlagt värde av 40 miljoner euro. Affärerna sker på marknadsvillkor och priset baserar sig på oberoende värderingar. Den pågående processen med att reducera Nordeas fastighetstillgångar väntas endast få en marginell samlad effekt på Nordeakoncernens resultat. I processen med att reducera sina fastighetsaktiviteter har Nordea anlitat Catella Corporate Finance, Citigroup och Nordea Securities som rådgivare. För ytterligare information: Jakob Grinbaum, Executive Vice President, Head of Group Treasury, +46 8 614 7891 Allan Polack, Head of Nordea Life & Pensions, +45 22 15 39 60 Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,4 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar