Nordea samarbetar med IBM

Nordea samarbetar med IBM Nordea inleder förhandlingar exklusivt med IBM för att bilda partnerskap för IT-produktionstjänster och slutföra konsolideringsprocessen. Efter Nordeas tidigare tillkännagivanden om konsolidering av IT- produktionen har koncernen inlett förhandlingar exklusivt med IBM för att påskynda övergångsprocessen och dra nytta av IBM:s investeringar i syfte att göra med Nordeas IT-produktionskostnader rörliga. Som en väsentlig del av partnerskapet planerar Nordea att etablera ett separat joint venture med IBM. - Genom att ingå partnerskap med IBM kan vi påskynda konsolideringen och dra nytta av IBM:s globala erfarenhet av att fungera som förändringsagent i övergångsprocesser av denne storleksordning, säger Jarle Haug, chef för Group IT i Nordea. - Samtidigt kan vi förbättra den ursprungliga affärsplanen genom att dela riskerna, där IBM har ansvaret för investeringarna i samband med övergången. Lösningen baserar sig på IBM:s "e-business on demand", som ger Nordea bättre möjligheter att övervaka och styra IT-utnyttjandet genom att balansera IT-kapaciteten mot affärsbehovet på ett flexibelt sätt. Enligt planen ska förhandlingarna vara avslutade och partnerskapet inledas under tredje kvartalet 2003. Syftet är att detta joint venture ska utnyttja kompetenserna i alla fyra nordiska länder i en virtuell kompetensdrivet organisation, samtidigt som en datacentral som inrymmer koncernens gemensamma centrala hårdvara placeras i Sverige. För ytterligare information: Jarle Haug, chef för Group IT, Nordea, + 46 8614 7918 Leif Lindqvist, General Manager IBM Global Services, Nordic region, +46 8 793 4570 Erik Evrén, informationschef Sverige, Nordea, +46 70 946 53 89 Andris Zvejnieks, IBM Communications Manager, Nordic Region, +46 70 793 5187 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar