• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea Securities omvärderar sin strategi och stänger kontoren i London och New York

Nordea Securities omvärderar sin strategi och stänger kontoren i London och New York

Report this content

Nordea Securities omvärderar sin strategi och stänger kontoren i London och New York Efter en strategisk omvärdering har man beslutat att lägga ner Nordea Securities verksamhet i London och New York med omedelbar verkan. Beslutet berör 40 medarbetare inom Equities, Research, Corporate Finance och Business Support, varav 31 arbetar i London. - Beslutet att stänga Nordea Securities kontor i London och New York hänför sig till vår strategiutvärdering att fokusera på nordiska kunder. Den visar också att marknaden för börsintroduktioner och nyemissioner förblir svag. Lönsamheten har högsta prioritet för oss, och det är osannolikt att Nordea Securities verksamhet i London och New York kommer att bidra positivt till resultatet under de närmaste åren, säger Frans Lindelöw, chef för Nordea Securities. Nordea Securities kommer att gynnas av en mer fokuserad strategi som är inriktad på det nordiska kundunderlaget, med ökad tonvikt på att förbättra positionen på den svenska marknaden. Resurserna och uppmärksamheten riktas mot kärnmarknaderna, där Nordea Securities kan dra nytta av Nordeakoncernens breda marknadstäckning. Stängningarna i London och New York minskar Nordea Securities driftskostnader med mer än 10 miljoner euro per år. Tillsammans med de tidigare tillkännagivna personalminskningarna och de kostnadsinbesparingar som företagits tvärs över affärsenheter och geografiska områden har Nordea Securities kostnadsnivå sänkts med 40 procent under 2002. Nordeas övriga verksamhet i London och New York påverkas inte av stängningarna. För ytterligare information: Frans Lindelöw, chef för Nordea Securities, +46 8 407 92 01 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 245 bankkontor. Nordea finns i 24 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,2 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00460/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00460/wkr0004.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar