Nordea tillbakavisar KO:s stämning

Nordea tillbakavisar KO:s stämning Nordea har avgivit svaromål till Stockholms Tingsrätt på den stämningsansökan som en kund inlämnat med KO som juridiskt biträde. Fallet har grundats på felaktiga sakuppgifter och Nordea anser att det är viktigt att dessa felaktigheter korrigeras när fallet belyses. Av svaret inlämnat till Tingsrätten framgår att flera av de uppgifter som KO publicerat om kundens ekonomiska förhållanden är felaktiga, bl.a att kundens pension är ca 50% högre än vad som angivits. Det har heller inte framgått att kunden har andra sparmedel som inte rörts varken före eller efter placeringen och att kunden redan innan den aktuella rådgivningen hade aktiefondsplaceringar. I KO:s uppgifter framgår inte heller att Allmänna Reklamationsnämnden redan har friat Nordea i det aktuella fallet. Banken beklagar att uppgifter om en kunds förhållande gjorts offentliga genom stämningsansökan och det obehag kunden kan vållas av en rättsprocess. Ytterligare information: Erik Evrén, Informationschef, 08-614 86 11 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar