Nordeas bolagsstämma 24 april 2003

Nordeas bolagsstämma 24 april 2003 Nordea AB (publ) håller sin årliga bolagsstämma torsdagen 24 april 2003 i Aula Magna, Stockholms universitet, klockan 14.00 (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation, i Helsingfors klockan 15.00 (lokal tid) i Finlandiahuset, och i Köpenhamn klockan 14.00 (lokal tid) i Bellacentret. Förslag till bolagsstämman · Oförändrad utdelning · Minskning av aktiekapitalet; förnyande av bemyndigande att köpa egna aktier · Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och Lars G Nordström nya styrelsemedlemmar · Inrättande av en nomineringskommitté - Vi är mycket glada att kunna tillföra styrelsen den värdefulla kompetens som Gunnel Duveblad och Birgitta Kantola står för. Deras erfarenhet blir värdefull i styrelsens fortsatta arbete med att utveckla Nordeakoncernen. Vi är också glada att kunna knyta Lars G Nordström till styrelsen. Den inofficiella nomineringskommitténs förslag är avsett att skapa en balans mellan kontinuitet och förnyelse, något som jag är övertygad blir en ledstjärna även för den officiella nomineringskommitté som nu föreslås, säger Hans Dalborg, styrelseordförande. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman en oförändrad utdelning. Föreslaget avstämningsdatum för utdelningen är 29 april 2003, och betalningen av utdelningen planeras ske 7 maj 2003. Minskning av aktiekapitalet Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman en minskning av aktiekapitalet motsvarande de återköpta aktier som bolaget innehar för närvarande, eller 57 08 000 aktier, genom annullering av nämnda aktier. Det belopp som minskningen belöper sig till, 22 593 410,56 euro, föreslås överföras till en fond, för användning enligt beslut av en bolagsstämma. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 160 460 823,12 euro. Köp av egna aktier För att bevara en finansiell flexibilitet har styrelsen beslutat att föreslå att bolagsstämman förnyar bemyndigandet att köpa 10 procent av de egna aktierna. Styrelsen En informell nomineringskommitté, bestående av Christina Ragsten Pettersson, som företräder svenska staten som aktieägare, Staffan Grefbäck, som företräder Alecta, Lars Ole Würtz Nielsen, som företräder Tryg i Danmark, och Hans Dalborg, styrelseordförande, har föreslagit att bolagsstämman utser Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och koncernchef Lars G Nordström till nya medlemmar i styrelsen. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen och Timo Peltola föreslås för omval. Dan Andersson och Edward Andersson har undanbett sig omval. Hans Dalborg, Kjell Aamot, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen och Maija Torkko valdes 2002 in som medlemmar i styrelsen fram till bolagsstämman 2004. Gunnel Duveblad är VD för EDS Europe North Region, som omfattar Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, sedan 2002 efter en lång karriär på en rad poster inom IBM. Birgitta Kantola är jurist och medlem av flera styrelser, bland annat i Fortum och Vasakronan. Hon har en bred erfarenhet från finanssektorn genom en rad höga poster inom International Finance Corporation, Nordiska investeringsbanken, med flera. Nomineringskommitté Den inofficiella nomineringskommittén föreslår vidare att bolagsstämman tar ställning till införandet av en nomineringskommitté bestående av representanter för aktieägarna och styrelseordförande. Revisor Efter ett anbudsförfarande har styrelsen beslutat att föreslå att KPMG utses till bolagets revisor. För ytterligare information: Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar