Nordeas förvärv av Postgirot Bank godkänt av EU

Nordeas förvärv av Postgirot Bank godkänt av EU · EU-kommissionen ger Nordea tillstånd att förvärva Postgirot Bank · Nordeas och Postgirot Banks kunder drar fördel av Postgirots effektiva betalnings- och cash managementtjänster i kombination med Nordeas breda utbud av finansiella produkter och tjänster · Nordea bidrar till att säkerställa konkurrensen på betalmarknaden - minskar ägandet i Bankgirot till 10 procent · Nordeas kunder har liksom tidigare full valfrihet mellan bankgiro- och postgirosystemen · Nordea har i dag fått EU-kommissionens tillstånd att förvärva Postgirot Bank. Syftet med Nordeas förvärv av Postgirot Bank är att stärka Nordeas konkurrenskraft inom betalningstjänster och att nå en större kundbas i Sverige. Samtidigt har det funnits en oro för försämrad konkurrens. Nordea har därför, efter konstruktiva diskussioner med kommissionen, erbjudit åtaganden i syfte att omhänderta de konkurrensproblem som kommissionen ansett föreligga, såsom att Nordea även är en av delägarna i Bankgirot och Privatgirot. Nordea åtar sig att minska sitt ägande i Bankgirot från 27 procent till 10 procent. Nordea kommer därutöver att avstå styrelserepresentation i såväl Bankgirot som i Privatgirot. Med sin stora kundbas är Nordeas fortsatta intresse av att nyttja Bankgirots tjänster viktigt för Bankgirots utveckling. Genom att Nordea minskar sin ägarandel och avstår från att påverka Bankgirots affärsmässiga inriktning bidrar Nordea till att säkerställa en fortsatt konkurrens mellan betalningsförmedlingssystemen i Sverige. Snabbare överföringar För kunderna kommer förvärvet att innebära bättre och effektivare service. Postgirot Bank har utvecklat en rad betaltjänster av hög kvalitet och är i dag en ledande betalningsförmedlare med särskild styrka i hanteringen av de större företagskundernas betalningstrafik. Förvärvet av Postgirot Bank innebär att Nordea kommer att kunna erbjuda sina kunder hela utbudet av betalningstjänster från såväl Postgirot som Bankgirot, och alltså ge Nordeas kunder full valfrihet mellan systemen. En effekt av förvärvet är att de företagskunder som i dag är kunder i både Nordea och Postgirot Bank kommer att kunna erbjudas snabbare överföringar av pengar. Även Postgirot Banks privatkunder får tillgång till Nordeas hela sortiment av tjänster, t.ex. fond- och försäkringsprodukter. "Vi ser mycket positivt på EU-kommissionens beslut att godkänna vårt förvärv av Postgirot Bank. Beslutet är bra för Nordeas och Postgirot Banks kunder, för Nordea och för konkurrensen", säger Magnus Falk, VD i Nordbanken och chef för Retail Banking Sverige. Ytterligare information om förvärvet och dess finansiella effekter samt fakta om Postgirot Bank finns i pressmeddelande från den 31 juli, se www.nb.se/om banken/pressforum. För ytterligare information Magnus Falk, VD, Nordbanken, chef, Retail Banking Sweden, 08-614 78 33 Per-Eric Skotthag, VD, Postgirot Bank, 08-781 78 80 Ann-Leena Mikiver, informationschef Nordbanken, 08-614 90 07 Annelise Jansson, informationschef Postgirot Bank, 08-781 50 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar