Nordeas konjunkturbedömníng: Konjunkturuppgång med förhinder

Nordea presenterar en ny konjunkturbedömning för den svenska och internationella ekonomin. Konjunkturuppgång med förhinder Svensk ekonomi - På egna ben ett tag till · Trots internationell oro under sommaren är de svenska tillväxtutsikterna hyggliga och BNP-prognosen för i år revideras upp från 1,6 till 1,9 procent. De två kommande åren ökar tillväxten till 2,6 procent när den globala återhämtningen tar fart. · Den svaga kronan har varit en viktig stötdämpare för exporten när teleproduktsektorn har sviktat. · Hushållen har förlorat cirka 150 miljarder kronor på börsen under andra kvartalet i år men den privata konsumtionen ökar ändå i god takt. · Det relativt strama arbetsmarknadsläget medför att löneökningarna blir drygt 4 procent 2003 och 2004. Riksbanken får efter en viss tids avvaktan fortsätta att höja styrräntan till 5 procent under loppet av nästa år. · Utgiftstaket blir svårt att klara; vi beräknar att det överskrids med drygt 40 miljarder sammantaget under åren 2002-2004. · Vi räknar med en folkomröstning om EMU nästa höst men bedömer att sedlar och mynt kan införas tidigast 2006. Internationell ekonomi - Uppsvinget och räntehöjningarna försenas · Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna är en viktig förklaring till att uppsvinget i den amerikanska ekonomin och i euroområdet försenas och kommer igång först under nästa år. · Tidpunkten för centralbankernas höjningar av styrräntan förskjuts därmed också framåt i tiden. Vi räknar med att både Fed och ECB håller räntan oförändrad under de närmaste sex månaderna. · Huvudscenariot för oljepriset är att det sjunker mot 20 dollar per fat under de kommande två åren till följd av ökad produktion från länder utanför OPEC och sviktande disciplin inom OPEC. Ett amerikanskt angrepp på Irak kan dock få oljepriset att stiga till 40 dollar per fat. Rapporten finns på nätet, www.nordea.se/analys, från och med klockan 09.30 den 2 september. För ytterligare information: Jörgen Appelgren, 08-614 95 21 Olle Djerf, 08-614 80 17 Martin Falk, 070-678 05 17 Tomas Pousette, 08-614 80 16 Annika Winsth, 08-614 86 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar