Ny prognos: Världsekonomin i vänteläge

Ny prognos: Världsekonomin i vänteläge Nordea presenterar idag en ny konjunkturprognos för världsekonomin, de nordiska länderna och Sverige. Irakkriget blev kort - långsam återhämtning i världsekonomin · Irakkriget blev kortvarigt så som förväntat. Oljepriserna har därmed fallit kraftigt. Priset pressas ned ytterligare framöver till cirka 23 USD per fat. · Reaktionen på de finansiella marknaderna har varit tämligen återhållsam vilket avspeglar att det fortfarande råder stor osäkerhet om vart konjunkturen är på väg. Världsekonomin befinner sig i vänteläge. · Prognoserna för USA och Europa har reviderats ned. BNP i USA väntas växa med 2 procent i år och 3 procent nästa år. I eurområdet fortsätter tillståndet av näst intill stagnation i år. Nästa år väntas BNP för EMU- länderna stiga med måttliga 2 procent. · ECB sänker räntan med 50 punkter i sommar medan Fed och de flesta andra centralbanker ligger stilla. · Fallet för USA-dollarn fortsätter på kort sikt. I takt med att en USA-ledd konjunkturuppgång manifesteras förstärks dollarn åter efter sommaren. Om ett år väntas EUR/USD vara 1,03. Sverige - i väntan på folkomröstningen om EMU · EMU-omröstningen dominerar den ekonomisk-politiska agendan i Sverige. Vår bedömning är att nej-sidan bibehåller sitt försprång ända fram till valkampanjens slutskede, men att ja-sidans större resurser till slut avgör. · Vi ett ja till EMU kommer den svenska kronan att snabbt anslutas till ERM2-systemet. En centralkurs mot euron på nivån 8,70 kr fastställs då. Det blir också den slutliga EMU-kursen. · BNP-tillväxten för 2003 revideras ned till 1,5 procent (2,1 procent i januariprognosen). Nästa år väntas BNP stiga med 2,7 procent (2,8). · Arbetslösheten stiger till 4,5 procent i år och går ned marginellt under nästa år. Inflationen sjunker tillbaka när energipriserna normaliseras. · Hushållen upprätthåller en hygglig konsumtionsnivå under prognosperioden trots långsammare ökning av de disponibla inkomsterna. · Riksbanken sänker reporäntan med 25 punkter i juni, men ligger sedan kvar på 3,25 procent året ut. · Under början av nästa år höjs styrräntan igen, men då manöverutrymmet krymper inför EMU-starten inväntar Riksbanken de höjningar som ECB med tiden kommer att genomföra. Den nya konjunkturbedömningen Ekonomiska utsikter finns på nätet, www.nordea.se/analys, från och med klockan 09.30 den 12 maj 2003. Ytterligare information: Jörgen Appelgren, 08-614 95 21 Olle Djerf, 08-614 80 17 Martin Falk, 070-678 05 17 Annika Winsth, 08-614 86 08 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,4 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar