PAN: Flagging

Report this content

PAN: Flagging Efter en extraordinarie bolagsstämma i Pan Fish ASA idag kommer Nordea, genom Nordea Bank Norge ASA, att äga 1 147 391 155 aktier i Pan Fish ASA. Detta är ett resultat av konvertering av lån på cirka 430 miljoner norska kronor till eget kapital, samt teckning av nya aktier till ett belopp av cirka 350 miljoner norska kronor. Nordeas totala engagemang i Pan Fish ASA med dotterbolag kommer att uppgå till cirka 2,6 miljarder norska kronor (cirka 360 miljoner euro) efter refinansieringen av bolaget. Förutom aktierna i bolaget innefattar engagemanget en omstrukturerad skuld på cirka 1,6 miljarder samt valutalinjer. Före emissionen med förköpsrätt mot befintliga aktie- och obligationsinnehavare, som också godkändes av stämman, utgör Nordeas aktieinnehav 43,5 procent av bolagets aktiekapital. Nordea Bank Norge ASA innehar inga rättigheter att förvärva ytterligare aktier i bolaget. Oslobörsen har bekräftat att Nordea Bank Norge ASA i enlighet med undantaget i § 4-3 i den norska lagen om värdepappershandel inte kommer att ådra sig en obligatorisk erbjudandeplikt till följd av de aktier som förvärvas i samband med refinansieringen. Oslobörsen har dock ställt som villkor att Nordea Bank Norge ASA inom 3 år efter förvärvet av aktierna antingen (i) ska ha minskat sitt ägande till under 40 procent av aktierna, eller (ii) ska lägga fram ett obligatoriskt erbjudande. Om den treåriga fristen skulle visa sig otillräcklig för en sådan utförsäljning av aktier kan Nordea Bank Norge ASA anhålla hos Oslobörsen om en förlängning av tidsfristen. För ytterligare information: Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852 Leiv Grønnevet, chef för Fisheries, + 47 70 11 26 43, + 47 90 15 45 93 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 288 bankkontor. Nordea finns i 24 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,2 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00280/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar