Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer · Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) · Intäkterna minskade med 6 % jämfört med fjärde kvartalet 2002 till följd av lägre räntenivåer och svaga aktiemarknader · Kostnaderna minskade med 8 % · Kreditförluster 98 miljoner euro (76), eller 0,27 % av lån och garantier · Vinst per aktie 0,09 euro (0,10) · Avkastning på eget kapital exklusive goodwill 12,2 % (15,3) Prioriterade områden - utvecklingen följer planen · Reducerad volatilitet - fortsatt låg aktieexponering · Kapitaleffektiviteten bibehållen - stark kapitalposition · Kreditkvaliteten fortsatt stabil - kreditförluster inom isolerade områden · Kostnadsnivån enligt plan - första kvartalet var kostnaderna 2 % lägre än kvartalsgenomsnittet under 2002 Ökat fokus · Nordisk Renting sålt till The Royal Bank of Scotland · Ny affärsmodell för investmentbankverksamheten · Ytterligare reduktioner i fastighetsportföljen förbereds "Allt som allt följer utvecklingen planerna inom våra prioriterade områden, men de finansiella resultaten är ännu inte tillfredsställande. Vi har reducerat volatiliteten i intjäningen, och vår kapitaleffektivitet har bibehållits. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt stabil trots ökade kreditförluster som orsakats av ett begränsat antal problemfall. Kostnadsutvecklingen ligger i linje med vårt mål om att uppnå oförändrade kostnader för helåret jämfört med 2002. Jag är övertygad om att åtgärderna i hela organisationen för att förbättra vår prestation kommer att göra att vi når de mål vi satt upp på kort sikt", säger Lars G Nordström, koncernchef i Nordea. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, chef för +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) Investor Relations Erik Evrén, informationschef +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389) Sverige ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00370/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar