Rörelserapport för tredje kvartalet 2002

Report this content

Rörelserapport för tredje kvartalet 2002 Generellt stabil utveckling · Rörelseresultat 399 miljoner euro, upp 18 % från andra kvartalet · Intäkter 1 406 miljoner euro, ned 1 % från andra kvartalet, med ökat räntenetto och minskade provisionsintäkter · Kostnader oförändrade från andra kvartalet · Kreditförluster 66 miljoner euro (56), motsvarande 0,18 % av krediter på årsbasis · Rörelseresultat från försäkringsrörelsen påverkades av svaga aktiemarknader · Periodens resultat om 193 miljoner euro (107) påverkat av ett ytterligare tillskott till pensionsstiftelse om 120 miljoner euro Ökat fokus och snabbhet · Lars G Nordström utsedd till ny koncernchef · Ny sammansättning av Group Executive Management · Ny enhet, Group Processing and Technology, inrättad för att samordna och påskynda integrationen och harmoniseringen i syfte att öka effektiviteten Kontinuerligt förbättrad prestation får högsta prioritet framöver · Kreditportfölj - stabil kvalitet · Kapitalmarknadsexponering - minskad volatilitet · Kostnadseffektivitet - förbättringar behövs · Kapitaleffektivitet - förstärkning av balansräkningen "Den generellt stabila utvecklingen i vårt affärsresultat trots ett svårt marknadsläge är givetvis positiv, men framöver ska en ökad kostnadseffektivitet och kontinuerligt förbättrad prestation vara högsta prioritet. Ökat fokus och ökad snabbhet i allt vi gör, inklusive integration och harmonisering, kommer att bidra till att förbättra effektiviteten och resultatet", säger Lars G Nordström, koncernchef för Nordea. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar