Rörelserapport för tredje kvartalet 2002

Rörelserapport för tredje kvartalet 2002 Generellt stabil utveckling · Rörelseresultat 399 miljoner euro, upp 18 % från andra kvartalet · Intäkter 1 406 miljoner euro, ned 1 % från andra kvartalet, med ökat räntenetto och minskade provisionsintäkter · Kostnader oförändrade från andra kvartalet · Kreditförluster 66 miljoner euro (56), motsvarande 0,18 % av krediter på årsbasis · Rörelseresultat från försäkringsrörelsen påverkades av svaga aktiemarknader · Periodens resultat om 193 miljoner euro (107) påverkat av ett ytterligare tillskott till pensionsstiftelse om 120 miljoner euro Ökat fokus och snabbhet · Lars G Nordström utsedd till ny koncernchef · Ny sammansättning av Group Executive Management · Ny enhet, Group Processing and Technology, inrättad för att samordna och påskynda integrationen och harmoniseringen i syfte att öka effektiviteten Kontinuerligt förbättrad prestation får högsta prioritet framöver · Kreditportfölj - stabil kvalitet · Kapitalmarknadsexponering - minskad volatilitet · Kostnadseffektivitet - förbättringar behövs · Kapitaleffektivitet - förstärkning av balansräkningen "Den generellt stabila utvecklingen i vårt affärsresultat trots ett svårt marknadsläge är givetvis positiv, men framöver ska en ökad kostnadseffektivitet och kontinuerligt förbättrad prestation vara högsta prioritet. Ökat fokus och ökad snabbhet i allt vi gör, inklusive integration och harmonisering, kommer att bidra till att förbättra effektiviteten och resultatet", säger Lars G Nordström, koncernchef för Nordea. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar