Väntat avgörande av tvisten mellan Nordbanken och Yggdrasil. Nordbanken behandlade Erik Penser korrekt.

Väntat avgörande av tvisten mellan Nordbanken och Yggdrasil. Nordbanken behandlade Erik Penser korrekt. Svea Hovrätt har i dag fastställt Stockholms tingsrätts dom i tvisten mellan Yggdrasil och Nordbanken. Hovrätten har därmed på alla viktiga punkter tillbakavisat Erik Pensers krav på Nordbanken i anslutning till räddningsaktionen för industrikonglomeratet Nobel Industrier och avvecklingen av finansbolaget Gamlestaden för 11 år sedan. Utan Nordbankens insatser hade Nobel Industrier fått ställa in betalningarna och Pensers ägarbolag Yggdrasil kommit på obestånd, konstaterar domstolen. För en fungerande marknadsekonomi är det grundläggande att börsnoterade företags värde utgörs av börsvärdet då inga andra köperbjudanden föreligger. Hovrättens dom visar att påståenden om s k övervärden i Nobel Industrier är och alltid varit obefogade. För företag likaväl som för privatpersoner är det av avgörande betydelse att försäljningar inte kan omprövas flera år efter transaktionen beroende på utvecklingen i den försålda tillgången. Nordbanken förvärvade Yggdrasil från Erik Penser och det Nordbankenägda Yggdrasil avyttrade aktierna i Nobel Industrier till väsentligt över börskursen till Nordbanken. Också vid bankens överlåtelse av aktierna till Securum skedde detta till högre värde än börskurs. Vid Akzos köp av Nobel Industrier mer än två år senare hade företaget rekonstruerats och en ny industriell lösning skapats, varför ett annat pris gällde. I en förlikning år 1992 återköpte Erik Penser Yggdrasil för en köpeskilling om en krona mot återtagande av stämningar mot Nordbanken med samma krav, som nu behandlats i hovrätten. För ett fungerande samhälle är det fundamentalt att ingångna avtal hålls. Redan för 10 år sedan ingicks en förlikning som Erik Penser personligen är bunden av. Bara genom att kringgå denna förlikning och stämma banken genom sitt helägda bolag Yggdrasil har Erik Penser kunnat stämma banken en gång till i samma frågor som förlikts. Hovrättens dom visar att den långa och dyra process som Erik Penser fört mot Nordbanken genom sitt bolag Yggdrasil varit omotiverad och onödig från början. Bakgrunden till den avgjorda tvisten är de insatser som Nordbanken nödgades göra efter sammanbrottet för den s k Pensersfären för 11 år sedan, vilket medförde kreditförluster för banken om drygt 1,6 miljarder kronor. Erik Penser själv fick privata skulder och personliga borgensåtaganden om 1,8 miljarder kronor eftergivna. Under svåra förhållanden och med stora finansiella påfrestningar kunde Nobel Industrier räddas, Gamlestaden avvecklas under ordnade former och Erik Penser undgå personlig konkurs. Juridiska kommentater: Advokat Bertil Södermark, 070 545 3305 Advokat Karl-Erik Danielsson, 0733 146 648 Ytterligare information: Lena Höglund Rosén, pressekreterare, 08 614 6552 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar