99,1 procent av Unidanmarks aktieägare har accepterat aktieutbyteserbjudandet

99,1 procent av Unidanmarks aktieägare har accepterat aktieutbyteserbjudandet Aktieägare som representerar ytterligare 2,0 procent av aktierna i Unidanmark har accepterat Nordic Baltic Holdings utbyteserbjudande Nordic Baltic Holding meddelade den 19 april 2000 att Nordic Baltic Holding fått acceptans på aktieutbyteserbjudande från aktieägare representerande 97,1 procent av det totala antalet aktier i Unidanmark (med undantag av eget aktieinnehav som bolagsstämman den 21 mars 2000 hade beslutat annullera). Den 2 maj 2000 gav Nordic Baltic Holding ett inlösningserbjudande, baserat på samma utbytesförhållande, till de aktieägare i Unidanmark som inte accepterat det första erbjudandet. Inlösningserbjudandet löpte ut den 30 maj 2000. Aktieägare som representerar 1 444 309 aktier, vilket motsvarar 2,0 procent av det totala antalet aktier i Unidanmark, har accepterat inlösningserbjudandet. Vid utbytet av Unidanmark Accept 2-aktier kommer Nordic Baltic Holding att emittera 18 348 501 nya aktier med en nominell kurs av 3:50 svenska kronor var. Utbytet kommer att genomföras den 7 juni 2000. Nordic Baltic Holding har gemensamt med styrelsen för Unidanmark jämlikt den danska aktiebolagslagens §§ 20 b och 20 c beslutat om obligatorisk inlösen av de aktier i Unidanmark som inte överförts till Nordic Baltic Holding. Obligatorisk inlösen av resterande aktier sker till kursen 640 danska kronor per aktie. För närmare information kontakta: Lars Thalén +46 8 614 7951 eller +46 709 200 665 Torben Laustsen +45 33 33 34 51 eller +45 40 54 48 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/02/20000602BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/02/20000602BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar