MeritaNordbanken, SEB, Ericsson och Nokia går med i Mobey Forum

MeritaNordbanken, SEB, Ericsson och Nokia går med i Mobey Forum MeritaNordbankens Bo Harald Mobey Forums första ordförande (Frankfurt den 10 maj 2000) - Ett antal stora finansinstitut har i dag tillsammans med de ledande mobiltelefontillverkarna tillkännagivit att de skapat ett globalt forum för att stimulera användningen av mobilteknologin vid förmedling av finansiella tjänster och verka för att öppna standarder tillämpas på detta område. Den nya gruppen, som kallas Mobey Forum (uttalas mo-bej) och ska associera till begreppen "mobility", "money" och finansservice, ska fokusera på sådana tjänster som betalningar, nätbankstjänster och aktiehandel. Mobey Forum samlar den viktigaste sakkunskapen inom världens ledande nätanslutna finansintitut och de ledande företagen inom mobil Internet- teknologi, som WAP (Wireless Application Protocol). Gruppens grundare är ABN Amro Bank, Banco Santander Central Hispano, BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holdings, MeritaNordbanken, SEB- Skandinaviska Enskilda Banken, UBS, Visa International, Ericsson, Motorola och Nokia. Andra finansinstitut och mobilteknologiföretag uppmuntras också att ansluta sig till gruppen. "Det är ytterst glädjande att de ledande nätanslutna finansinstituten och mobilteknologiföretagen kommer att samverka för att främja en global standardisering som garanterar en trygg, trådlös handel och bankverksamhet var som helst i världen", sa Bo Harald, vice vd i MeritaNordbanken och Mobey Forums förste ordförande vid de grundande företagens möte i Frankfurt. Mobey Forum kommer att aktivt etablera kontakter mellan olika standardiseringsgrupper, både inom mobil- och finansbranschen. Dessutom ska arbetsgrupper inom Forum samordna finansbranschens tekniska och säkerhetsmässiga krav. Genom aktiv diskussion och utbyte av erfarenheter, liksom främjande av de bästa metoderna, ska Mobey Forum underlätta skapandet av en världsomfattande finansservicemiljö för mobil e-handel. Denna miljö kommer att möjliggöra nya bärkraftiga mobila affärsmodeller. De ledande mobiltelefontillverkarna Ericsson, Motorola och Nokia medger att Mobey Forum kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av trådlösa finansiella tjänster. Deras nyligen tillkännagivna initiativ om mobila elektroniska transaktioner (mobile electronic transactions initiative MeT) bidrar i hög grad till den moibla e-handelns utveckling. Mer information om Mobey Forum finns på: www.mobeyforum.org Information för redaktörer ABN Amro Bank ABN AMRO Bank är verksamt i 76 länder och territorier. Via sin världsomspännande organisation erbjuder banken ett heltäckande produktutbud. Det omfattar både affärs- och investmentbanktjänster, och riktar sig till såväl internationellt och nationellt verksamma företag som till privatpersoner. Banco Santander Central Hispano Banco Santander Central Hispano är moderbolag i den ledande spanska finans- och industrikoncernen: Santander Central Hispano Group. Koncernen bedriver bank- och finansverksamhet både i och utanför Spanien. Banken grundandes 1999 genom att Banco Central Hispano och Banco Santander slogs samman. I fråga om marknadsvärde är BSCH en av de största finanskoncernerna i euroområdet. Per 31 december 1999 hade banken 334 miljarder euro under förvaltning, 256 miljarder euro i tillgångar, 24 miljoner kunder och verksamhet i 38 länder, däribland samtliga större finansiella centra. I Europa har banken upprättat strategiska allianser med följande ledande banker: Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Société Général och San Paolo-IMI. I Latinamerika har Santander Central Hispano Group en mycket stark ställning på marknaden, med tydlig närvaro i tolv länder och med närmare 14 miljoner kunder. BNP Paribas BNP Paribas är Frankrikes största börsnoterade bankkoncern. Banken är störst i Frankrike i fråga om nettoresultat, och den fjärde största i Europa räknat i eget kapital. Vidare har den det näst högsta börsvärdet av alla banker inom euroområdet. Samgåendet mellan BNP och Paribas utgör en milstolpe europeisk bankhistoria. Koncernen har ett av de mest vittförgrenade nätverken i världen, med kontor i 83 länder grupperade kring sju framstående finansiella centra. Gruppen är innovativ och har erfarenhet av att utnyttja ny teknik och nya distributionskanaler. Genom fullständigheten i dess produktutbud, framstår BNP Paribas redan som en av de sant internationella aktörerna inom områdena corporate banking, kapitalmarknadstransaktioner, internationell privatbanksverksamhet och förmögenhetsförvaltning. Barclays Bank Barclays PLC är en av de största finanskoncernerna i Storbritannien. Banken är främst inriktad på traditionell bankverksamhet och investment banking. Barclays har bedrivit bankverksamhet i mer än 300 år, och sysselsätter 74 000 personer i fler än 60 länder världen över. 1999 visade Barclays Group en vinst före skatt på 2 460 miljoner engelska pund. Mer information om Barclays finns på hemsidan: www.barclays.co.uk Citigroup Citigroup (NYSE:C) har den mest världsomspännande verksamheten av alla finansservicebolag med 100 miljoner kunder, företag, stater och institutioner, i mer än 100 länder. Det breda produkturvalet omfattar finansieringsprodukter och -tjänster, inklusive banktjänster och krediter för privatkunder, företags- och investeringsbankstjänster, försäkringar, aktiehandel och kapitalförvaltning. Fusionen mellan Citicorp och Travelers Group 1998 sammanförde sådana varumärken som Citibank, Travelers, Salomon Smith Barney, CitiFinancial och Primerica under Citigroups varumärke. Närmare information om bolaget finns på Internet-adressen http://www.citigroup.com e-Citi är den affärsenhet inom Citigroup som skapats för att utveckla elektroniska finansiella tjänster och e-handelslösningar inom alla kundsegment, inklusive företags- och privatsektorerna samt offentlig sektor. Ända sedan starten 1997 har e-Citi utnyttjat fördelarna med Internet och annan ny teknologi för att skapa produktinnehåll, utvidga servicekanaler och anpassa transaktionsmöjligheterna för Citigroups kunder i hela världen. Deutsche Bank Med drygt 839 miljarder euro i tillgångar per den 31 december 1999 och över 93 000 anställda, kan Deutsche Bank erbjuda sina kunder en makalös finansservice i mer än 60 länder över hela världen. Den hör till de ledande bankerna inom kapitalförvaltning, kapitalmarknader, företagsfinansiering, depåverksamhet, kontantförvaltning och privatbanksverksamhet. Deutsche Bank är uppdelad på fem stora affärsenheter: Global Corporates and Institutions, Global Technology and Services, Asset Management, Corporates and Real Estate och Private and Retail Banking. Deutsche Bank erbjuder företagskunder en helt integrerad investeringsservice i stor skala från sina huvudkontor i London, Frankfurt, New York, Baltimore, Tokyo, Singapore, Tokyo, Singapore, Hongkong och Sydney, liksom från sina regionala kontor runt om i världen. Förutsättningarna för bankens framgång är och förblir desamma: kundfokusering, framstegsanda, ett brett spektrum av produkter i kombination med teknologisk kraft och finansiell styrka, högt kvalificerade, professionella medarbetare. HSCB Holdings Med huvudkontor i London, över 5 000 kontor i 80 länder och territorier, och med tillgångar, per 31 december 1999, på 569 miljarder USD, är HSBC Group en av de största producenterna av bank- och finanstjänster i världen. MeritaNordbanken Nordic Baltic Holding (NBH) är den ledande finansgruppen i Norden och Östersjöregionen med totala tillgångar på 194 miljarder euro. Gruppen är också ledande inom Internetbankverksamheten med 1,4 miljoner e-kunder. NBH äger MeritaNordbanken AB och Unidanmark A/S med bl.a. Merita Bank, Nordbanken, Unibank, Tryg-Baltica, Vesta, Merita Liv och Livia. Sex affärsområden betjänar 8,5 miljoner privatkunder och 500 000 företags- och institutionskunder genom 1 100 bankkontor, 125 centra för försäkringsservice, telefon- och internettjänster och egen verksamhet i 18 länder utanför hemmaregionen. NBH är nu börsnoterat i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Ytterligare information på Internet-adresserna: www.meritanordbanken.com och www.unidanmark.dk SEB - Skandinaviska Enskilda Banken SEB koncernen är en av de största finanskoncernerna i Norden, med 930 miljarder svenska kronor under förvaltning. SEB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsområdena. Koncernen är representerad i 20 länder, och har omkring 2,5 miljon kunder och 20 000 anställda (inklusive BfG). SEB har förvärvat BfG, som är den femte största privata affärsbanken i Tyskland. BfG har 1 miljon kunder, 5 300 anställda och 177 lokalkontor. Under tredje kvartalet 2000 kommer SEB att börja förmedla värdepapper över Internet i Tyskland. SEB koncernen har 570 000 e-bankkunder, varav 410 000 i Sverige. I relation till antalet kunder har banken mest Internetkunder, andelen är drygt 25 procent av bankens samtliga kunder. I april lanserade SEB en e-bank i Danmark, grundad på den paneuropeiska modellen. Efter sommaren kommer SEB även att introducera mobila banktjänster. SEB:s vision är att bli den ledande e- baserade, kundorienterade finanstjänsteproducenten i Europa. Ytterligare information om banken finns på: www.seb.net och www.seb.se UBS UBS är en av de ledande finansservicegrupperna i världen. UBS Group har sitt huvudkontor i Schweiz och gruppens tre huvudsakliga affärsområden är UBS Switzerland, UBS Asset Management och UBS Warburg. Till marknadsvärdet hör UBS till de 10 största bankerna i världen och samtidigt är UBS den största banken i Schweiz. Marknadsvärdet är cirka 92,6 miljarder schweizerfranc (58,2 miljarder US-dollar) UBS är ett av de tre största börsnoterade företagen i Schweiz och en av de största kapitalförvaltarna i världen (1 744 miljarder schweizerfranc per den 21 december 1999). UBS har den största marknadsandelen inom retailbanking i Schweiz. Visa International Som "Världens bästa betalningssätt" är Visa världens ledande ledande betalningsföretag och det största betalningssystemet i världen med en större volym än alla andra stora betalkort tillsammans. Visa spelar en avgörande roll i fråga om att ta fram nya betalningsprodukter och teknologier som gynnar de 21 000 finansinstitut som är medlemmar, och kortinnehavarna. Visa har över 80 smart card-program i 35 länder och på Internet, med 23 miljoner Visa chip-kort, däribland 8 miljoner Visa Cash- kort. Visa är en pionjär i fråga om SET-program (Secure Electronic TM Transaction ) som ska möjliggöra och främja näthandeln. Det finns drygt 970 miljoner Visa-, Visa Electron-, Interlink-, PLUS- och Visa Cash-kort som genererar över 1,5 biljoner dollar i årsvolym. Kort med Visa-märket accepteras på mer än 18 miljoner platser över hela världen, däribland drygt 550 000 bankautomater i Visa Global ATM Network. Visas Internet- adress är www.visa.com. Ericsson Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekom-världen, med kommunikationslösningar som kombinerar telekom- och datakom-teknologier med frihet och rörlighet för användaren. Med sina drygt 100 000 anställda i 140 länder förenklar Ericsson kommunikationerna för sina kunder - nätverksoperatörer, tjänsteföretag, andra företag och konsumenter - över hela världen. Besök gärna Ericssons pressrum på www.ericsson.se/pressroom Motorola, Inc. Motorola, Inc. (NYSE: MOT) är världsledande tillverkare av integrerade datakommunikationslösningar och inbyggda elektroniska lösningar. År 1999 uppgick försäljningen till 33,1 miljarder US-dollar. Nokia Nokia banar väg för mobilinformationssamhället med sina nyskapande produkter och lösningar. Företaget är den ledande mobiltelefonleverantören och en ledande leverantör av mobila och fasta nät, IP-nät, tillhörande tjänster och multimediaterminaler. 1999 uppgick Nokias nettoförsäljning till 19,8 miljarder euro (19,9 miljarder dollar). Nokia har sitt huvudkontor i Finland och är börsnoterat i New York (NOK), Helsingfors, Stockholm, London, Frankfurt och Paris, och sysselsätter över 56 000 personer. Kontaktinformation: ABN-Amro Bank Véronique Schyns tel: +31 20 383 4483 fax: 31 20 629 5486 Banco Santander Central Hispano Myriam Gomez (mgoperez@grupo.bsch.es) tel: + 349 15581098 fax: +349 15213387 BNP Paribas Dominique Rault (dominique.rault@bnpgrou.com) Barclays Bank Jo Wright (jo.wright@barclays.co.uk) tel. +44 20 7977 4298 fax: +44 20 7977 4665 Citigroup Hilary Condit (hilary.condit@citicorp.com) tel: +1 212 559 5423 Deutsche Bank Klaus Thoma (klaus.thoma@db.com) tel: +49/ 69 / 910 33405 fax: + 49 / 69 / 910 33422 HSBC Adrian Russell (adrianrussell@hsbc.com) tel: +44 20 7260 8211 fax: +44 20 7260 8215 MeritaNordbanken Liisa Laine (liisa.laine@merita.fi) tel: + 358 9 165 42655, mobil +358 50 66839 MeritaNordbanken Lauri Peltola (lauri.peltola@merita.fi) tel: +358 9 165 42324, mobil +358 50 324 1445 MeritaNordbanken Erik Evrén (erik.evren@nb.se) tel: +46 8 614 86 11, mobil +46 709 46 53 89 SE Banken Anders Bons (anders.bons@sebank.se) tel: +46 8 692 76 27, mobil +46 70 763 59 61 fax: +46 8 692 76 30 UBS Public Relations Malzgasse 30, CH-4002 Basel tel: +41-61-288 65 95 Unidanmark Jens Bekke (jbekk@unibank.dk) tel: +45 33 33 3986, mobil +45 20 66 39 68 Visa EU Sally Locke (lockes@visa.com) tel: +44 207 795 5303 Ericsson Viveka Leksell (viveka.leksell@edt.ericsson.se) tel: + 46 8 422 21 80, mobil +46 70 66 16 986 fax: + 46 8 422 21 90 Motorola Patrick Hamilton (patrick.hamilton@motorola.com) tel: +44 1256 790 481, mobil +44 7715 175 043 fax: +44 1256 790 660 Nokia Maarit Oikarinen (maarit.oikarinen@nokia.com) tel +358 40 5217844 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar