MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Cristiania

MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse MeritaNordbankens erbjudande att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse för 42,50 norska kronor förlängs till klockan 17.00 fredagen den 30 juni 2000. Efter att norska staten slutgiltigt bestämt policy för sin minoritetspost i Christiania Bank og Kreditkasse, kommer Nordic Baltic Holding (NBH), moderbolag till MeritaNordbanken och Unidanmark, att utvärdera situationen med avsikt att underlätta för Christiania Bank og Kreditkasse att snabbt ansluta sig till den nya nordiska finansiella gruppen. I en kommentar säger NBHs koncernchef Hans Dalborg följande: - Vi välkomnar den norska regeringens beslut i veckan att staten bör avveckla sitt innehav av 34,65 procent av aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse (CBK), liksom dagens proposition i Stortinget att ändra policyn för finanssektorn i enlighet därmed. Vi har också noterat att regeringen har avvisat MeritaNordbankens nuvarande bud på samtliga aktier i CBK. - I dag förlänger dock MeritaNordbanken budet av tekniska skäl samt för att återigen bekräfta Nordic Baltic Holdings beslutsamhet att skapa en nordisk finansiell grupp som omfattar CBK. Styrelsen i Christiania Bank og Kreditkasse, dess ledning och anställda har rekommenderat aktieägarna att acceptera det nuvarande erbjudandet som industriellt riktigt och finansiellt "fair", vilket också mer än 8 000 aktieägare har gjort. Vi kommer att fortsätta arbeta mot det gemensamma målet med intresserade parter. - Under förlängningen kommer vi att beakta åtgärder som ytterligare säkerställer en adekvat anslutning av Christiania Bank og Kreditkasse till Nordic Baltic Holding, på villkor som är acceptabla för aktieägarna i såväl NBH som CBK. MeritaNordbankens erbjudande att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse för 44 norska kronor presenterades den 20 september 1999 och är tekniskt sett giltigt till och med den 30 juni 2000. Erbjudandet har justerats med hänsyn till den extraordinarie utdelningen till CBKs aktieägare till 42,50 norska kronor, och har förlängts till den 26 maj 2000. Vid slutförandet erhåller de CBK aktieägare som accepterat erbjudandet räntekompensation motsvarande 6 procent årlig ränta från det datum MeritaNordbanken erhöll aktierna. För ytterligare information: Markku Pohjola, vVD, +358 9 165 422 45 Lars Thalén, Koncernidentitet och Kommunikation, 08 614 7951, 0709 200 665 Ej för distribution i Australien, Förenta Staterna, Japan och Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar