Nordbanken, D&D Dagligvaror, FOREX och Shell samarbetar om bankservice

Nordbanken, D&D Dagligvaror, FOREX och Shell samarbetar om bankservice Nordbanken startar samarbete med D&D Dagligvaror, FOREX, och Shell för ut- ökad bankservice. Nordbankens och Postbankens kunder kommer framöver att kunna att ta ut och sätta in pengar på fler än tusen nya ställen runt om i landet. Ett par hundra av de nya mötesplatserna kommer att ha personlig service, tillgång till samtliga banktjänster, Internet, kortautomater och telefonbank i butiksmiljö. Bankkunderna efterfrågar i ökad omfattning bankservice via Internet, kort och telefon med kompletterande kvalificerad personlig service. De nya sam- arbetena möter dessa önskemål. Nordbankens kunder kommer att kunna ta ut och sätta in pengar på flertalet av D&Ds butiker, på Forex växlingskontor och Shells bensinstationer. Den utökade servicen innebär också att kunderna kan få "cash-back" i livsmedelsbutiker när de betalar med bankkort och att de kan handla ut- ländsk valuta, med bankkort, utan avgift på FOREX butiker. Sammanlagt finns det över 1,5 miljoner kunder i banken i Sverige med bank- kort. Samarbetet startar med pilotverksamhet på ett antal platser redan innan sommaren och byggs successivt ut under hösten 2000. Magnus Falk, chef för Retail Sverige inom MeritaNordbanken och VD på Nord- banken kommenterar; - Avtalen med D&D, Forex och Shell ger en bred geografisk spridning och ökad tillgänglighet för bankens kunder genom långa öppettider för butiker, växlingsbutiker och bensinstationer. Våra samarbetspartners ökar attrak- tionskraften i sina respektive verksamheter. Det här är inledningen på ett långt samarbete där vi startar med relativt enkla banktjänster men i för- längningen kommer även andra mer kvalificerade banktjänster att kunna tillhandahållas i butikerna. - För D&D innebär samarbetet att vi med vår butiksstruktur med 1 000 buti- ker runt om i landet kan ge ett stort antal konsumenter ytterligare servi- ce i livsmedelsbutiken, säger Håkan Matz, VD, för D&D Detaljhandelsutveck- ling. D&D Dagligvaror AB ingår i "Nya Dagligvarubolaget" som är ett arbetsnamn på ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. I Sverige ingår bland annat butiker som Hemköp, Spar, Vivo, Tempo, Willy´s och Billhälls. Hans Hellquist, VD på Forex säger, - Samarbetet med Nordbanken ligger helt i vår linje om hur vi ska öka vårt utbud av finansiella tjänster. Nu kommer vi bl a att kunna erbjuda kunder att sätta in och ta ut kontanter samt att utan avgift växla utländsk valu- ta och betala direkt med sitt bankkort. Våra öppettider 08.00 - 21.00 ökar också tillgängligheten för bankkunderna. Forex har totalt 52 butiker i Sverige, Finland och Danmark. Omsättningen 1999 var 17 miljarder SEK. Lars-Erik Sjögren, marknads- och affärsutvecklingschef på Shell säger, - För Shell innebär samarbetet att vi kan erbjuda många kunder ytterligare service men även attrahera nya kunder. Detta är ett samarbete där Shells landsomfattande nät och generösa öppettider kommer väl till pass Svenska Shell ingår i Royal Dutch/Shell Group of Companies med verksamhet i 135 länder. I Sverige finns cirka 500 Shellstationer. Av dessa är cirka 130 Shell Select där merparten har öppet dygnet runt. Ytterligare information: Magnus Falk, Retail Sverige MeritaNordbanken, 08-614 78 33 Hans Hellquist, VD FOREX, 08-587 60 711 Lars-Erik Sjögren, marknads- och affärsutvecklingschef, Shell, 08-555 482 70 Håkan Matz, VD D&D, 070-589 22 11 Erik Evrén, presschef MeritaNordbanken, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar