Nordic Baltic Holding ger nytt aktieutbyteserbjudande till Unidanmarks aktieägare

Nordic Baltic Holding ger nytt aktieutbytes-erbjudande till Unidanmarks aktieägare Nordic Baltic Holding ger härmed ett inlösningserbjudande till Unidanmarks aktieägare som inte har accepterat det första erbjudandet av den 6 mars 2000. Inlösningserbjudandet grundar sig på samma utbytesförhållande som erbjudandet av den 6 mars 2000. Erbjudandet går ut den 30 maj 2000. Efter det att tiden för utbyteserbjudandet har löpt ut kommer Nordic Baltic Holding att inleda en procedur för att inleda obligatorisk inlösen av återstående aktier i Unidanmark och ansöka om att noteringen av aktier i Unidanmark avförs från Köpenhamns fondbörs. Aktierna väntas avföras i slutet av 2000. För närmare information kontakta: Lars Thalén +46 8 614 7951 eller +46 709 200 665 Torben Laustsen +45 33 33 34 51 eller +45 40 54 48 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01020/bit0002.pdf

Dokument & länkar