Nya försäkringstjänster via Internet

Nya försäkringstjänster via Internet Nu är det möjligt att teckna och förvalta livförsäkringar direkt via Merita Solo Internet. En ny fas med avseende på tillgången till försäkringstjänster inleds i Finland den 9 maj 2000 när försäkringsdelen i Merita Solo Internet breddas och möjligheten öppnas att teckna en livförsäkring helt på egen hand via Internet. Till en början omfattar förnyelsen enbart Selekta-låneskydd, men senare kommer även andra försäkringstjänster att anslutas. Förvaltning av pensions- och sparlivförsäkringar direkt via nätet är en annan viktig nyhet. Efter den 9 maj kan kunderna i Solo ansluta ett Selekta-låneskydd för dödsfall till lånen och teckna försäkringsavtalet direkt via Internet. Inga mellanhänder behövs, kunden står i direktförbindelse med försäkringsdatasystemet. Tjänsten omfattar befintliga lån i Merita Banken och datasystemet vägleder användaren vid uppläggningen av ett individuellt försäkringsavtal. Systemet bekräftar avtalet både i elektronisk och skriftlig form. - Vårt omfattande utbud av Solo Internettjänster kompletteras och utökas nu med försäkringstjänster som beviljas av Merita Livförsäkring Ab, informerar vice verkställande direktör Bo Harald vid MeritaNordbanken, som ansvarar för bankens elektroniska banktjänster och betalningsrörelse. MeritaNordbankens Solo erbjuder idag världens bredaste sortiment av elektroniska, finansiella tjänster och är en av världens ledande nätbanker. Redan 1,3 miljoner Internetanvändare utnyttjar Solo, varav över 800 000 i Finland. Solo har lanserats framgångsrikt i Sverige och snart även i Danmark. Ändring av placeringsplanen och fondanknytningar i portföljen Kunderna har kunnat följa upp basfakta om Selekta-pensions- och sparlivförsäkringar i realtid via Solo sedan hösten 1999. Nu öppnas även möjligheten att förvalta dessa försäkringar med fondanknytning direkt på nätet. Kunden kan ändra placeringsplanen på egen hand och således styra hur försäkringspremierna skall placeras och fördelas mellan olika avkastningsalternativ. Efter förnyelsen är det möjligt att själv byta placeringsfonder via Solo Internet och på så vis påverka avkastningsförväntningen och värdeutvecklingen på det tidigare ackumulerade sparkapitalet. Det är även möjligt att överföra sparkapital med fondanknytning till sparkapital med garanterad avkastning och vice versa samt att ändra placeringsplanen och byta fonder genom att justera den procentuella fördelningen via datasystemet. - Möjligheten att kunna påverka förvaltningen av placeringen i realtid oberoende av tid och plats är av stor betydelse när man placerar i en försäkring med fondanknytning, där saldot ändras dagligen, betonar direktör Jukka Venäläinen från Merita Livförsäkring Ab. Han utlovar att utbudet av försäkringstjänster via Solo kommer att utökas på basis av erfarenheterna från de nya nättjänsterna. Tjänsten kan även utnyttjas av Solo WAP-användarna, eftersom saldot kan hämtas på WAP-mobilens display. Avsikten är att ansluta och erbjuda även andra trådlösa Solo försäkringstjänster via Internet. Mer information direktör Jukka Venäläinen, Merita Livförsäkring Ab, tfn (09) 165 27604, e-post: jukka.venalainen@merita.fi Vice verkställande direktör Bo Harald, MeritaNordbanken, tfn (09) 165 42256, e-post: bo.harald@merita.fi ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar