Unidanmarks aktie avnoteras och återstående aktier inlöses

Unidanmarks aktie avnoteras och återstående aktier inlöses Med stöd av paragraferna 20b och 20c i den danska aktiebolagslagen, har styrelsen i Nordic Baltic Holding och Unidanmark gemensamt beslutat att samtliga aktier i Unidanmark, vilka inte har överförts till Nordic Baltic Holding senast den 30 maj 2000, då erbjudandet om aktiebyte daterat den 2 maj 2000 löper ut, ska inlösas. Styrelsen i Unidanmark har ansökt om avnotering av aktierna i Unidanmark A/S från Köpenhamnsbörsen. Sista dagen för handel i aktien är den 28 juni 2000. Återstående aktier ska inlösas till priset 640 danska kronor. Priset har bestämts med utgångspunkt från den bytesrelation som Nordic Baltic Holding erbjöd samtliga aktieägare i Unidanmark den 6 mars och den 2 maj 2000, samt det vägda genomsnittliga priset på Nordic Baltic Holdings aktie på Köpenhamnsbörsen under perioden den 16 till 23 maj 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar