Utnämningar i Nordic Baltic Holding

Utnämningar i Nordic Baltic Holding MeritaNordbanken och Unidanmark har utsett ledningen för den gemensamma IT-organisationen. Gruppens IT-organisation består av 2 500 personer, in- klusive konsulter. Bengt-Åke Eriksson blir chef för IT-verksamheten och ska leda hela IT- organisationen i Nordic Baltic Holding. Kurt Nørrisgaard ansvarar för Banking Application Development 1, som be- står av utveckling av IT-system för Investment Banking, Asset Management, samt Corporate och Institutional Banking. Han kommer även att ansvara för frågor som är gemensamma för Banking Application Development 1 och 2. Kristian Stockmann ansvarar för Banking Application Development 2, som be- står av utveckling av IT-system för Retail och Group Staffs & Service Units. Jørn Petersen blir chef för infrastrukturverksamheten. I ansvarsområdet, som omfattar både bank- och försäkringsrörelsen, ingår utveckling av in- frastruktur, introduktion av ny teknik, inköp- och leverantörsrelationer samt IT-säkerhet. Esa Niskanen blir chef för driften av IT-verksamheten. I ansvarsområdet, som omfattar både bank- och försäkringsrörelsen, ingår drifts- och under- hållstjänster avseende affärsområdenas IT-system. Carsten Dalsgaard blir chef för Insurance Application Development, som om- fattar utveckling av IT-system för försäkringsrörelsen. Urban Claesson har utsetts till IT Transformation Manager i Sverige. En motsvarande tjänst har skapats i Finland, vilken kommer att tillsättas inom kort. För ytterligare information kontakta: Bengt-Åke Eriksson, +46 8 614 7908 eller +46 703 731 217 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01330/bit0002.pdf

Dokument & länkar