Förslag till avyttringar för att möta krav i relation till EU:s regelverk om sammanslagningar

Den 12 april 2017, meddelade Nordic Capital Fund VIII, den nuvarande indirekta majoritetsägaren i Lindorff, EU-kommissionen om den tänkta sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff.

Baserat på den initiala utredningen har EU- kommissionen informerat parterna om potentiella invändningar i fråga om konkurrensvillkor i fem nordiska/baltiska marknader både i fråga om inkassotjänster och köpta fordringar på var och en av marknaderna. Parterna har därför föreslagit en avyttring av Lindorffs totala verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias totala verksamhet i Norge. I Sverige, Danmark, Norge och Finland är de enheter som föreslås avyttras mindre än de enheter som kommer att finnas kvar i den kombinerade koncernen. EU-kommissionen kommer att utvärdera huruvida föreslagna enheters avyttringar tillräckligt väl adresserar EU-kommissionens oro och den utvärderingen kan komma att inkludera ett marknadstest. Ett slutligt besked i frågan förväntas senast den12 juni 2017.

Den kombinerade koncernen skulle ha haft ett pro-forma resultat (EBITDA, exlusive inverkan av synergieffekter och poster av engångskaraktär) om cirka 5.0 miljarder SEK för 2016, av vilket uppskattningsvis 12%-13% härrör från de fem enheterna som nu föreslås avyttras. Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff har bedömts resultera i totala årliga kostnadssynergier över de kommande 3-4 åren om cirka 800 miljoner SEK. De fem enheter som föreslås avyttras utgör uppskattningsvis 30% av dessa kostnadssynergier. I linje med vad som tidigare kommunicerats, förväntas sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff resultera i intäktssynergier som inte är inkluderade i de uppskattade 800 miljoner SEK i kostnadssynergier. Enheterna som föreslås avyttras har totalt cirka 850 anställda.

Presskontakt:
Katarina Janerud,
Communication Manager,
NC Advisory AB, advisor to the Nordic Capital Funds
Tel: +46 8 440 50 69 e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Intrum Justitia:
Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda i 21 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om Lindorff:
Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år. Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016 uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer information finns på www.lindorff.com

Om Nordic Capital:
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden.   Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar och finansiella tjänster samt även industrivaror-och tjänster och konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 14 miljarder euro via nio fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar