Nordic Capital fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Finnveden

 Nordic Capital fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Finnveden. Likvid erläggs omkring den 28 december 2004  Nordic Capitals innehav uppgår efter fullföljt erbjudande till 70,0 procent av kapitalet och rösterna i Finnveden  Nordic Capital förlänger erbjudandet till och med den 20 januari 2005. Likvid i det förlängda erbjudandet kommer att erläggas omkring den 12 eller den 26 januari 2005 beroende på tidpunkt för accept

Pressmeddelande 23 december 2004 Cidron Invest ABs, ett av Nordic Capital Fond V helägt bolag, ("Nordic Capital") offentliga erbjudande till aktieägarna i Finnveden AB (publ) ("Finnveden") har sammanlagt under den ordinarie och den förlängda acceptperioden accepterats av aktieägare representerande 1.995 aktier av serie A och 15.860.233 aktier av serie B, motsvarande cirka 59,8 procent av rösterna och kapitalet i Finnveden. Nordic Capital har, som tidigare meddelats, dessutom förvärvat 2.720.000 aktier av serie B i Finnveden, motsvarande 10,2 procent av rösterna och 10,3 procent av kapitalet i Finnveden. Totalt uppgår erhållna accepter och av Nordic Capital förvärvade aktier därmed till 1.995 aktier av serie A och 18.580.233 aktier av serie B, motsvarande cirka 70,0 procent av rösterna och kapitalet i Finnveden. Nordic Capital kan komma att förvärva ytterligare Finnvedenaktier i marknaden. Nordic Capital har beslutat att fullfölja erbjudandet och samtliga av Nordic Capital i prospektet angivna villkor för erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare i Finnveden som ännu inte accepterat detta har Nordic Capital beslutat att ytterligare förlänga acceptperioden till och med torsdagen den 20 januari 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterat Nordic Capitals erbjudande under den första förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 28 december 2004. Redovisning av vederlag till dem som accepterar erbjudandet under den kommande förlängningen kommer att ske vid två tillfällen. För de som accepterar erbjudandet senast den 7 januari 2005 beräknas likvid erläggas omkring den 12 januari 2005 och för övriga omkring den 26 januari 2005. Stockholm den 23 december 2004 Cidron Invest AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Rosberg, Partner, Nordic Capital, tel. +46 8 440 50 50

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industri- och företagstjänster, samt konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 14 miljarder euro i över 100 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisory. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar