Årsredovisning 2017 samt uppdatering av finansiell kalender.

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2017 års årsredovisning. Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/finansiella-rapporter/

ÅRET I KORTHET: 

  •  Omsättningen uppgick till 198,9 (218,0) vilket motsvarar en minskning om 8,8 procent
  •  För året uppgick EBITDA till 8,3 (16,7) MSEK, motsvarande en marginal om 4,2 (7,7) procent. I årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto -3,9 (-4,5) MSEK
  •  Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (0,2) MSEK och rensat för extraordinära poster blev resultatet -4,6 (0,2) MSEK.
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,00)

Samtidigt informerar vi om att en Kvartalsinformation avseende Q1 2018 offentliggörs den 27 april 2018, vilket korrigerar vår tidigare pressrelease från den 15 december 2017.

FINANSIELL KALENDER:

Kvartalsinformation Q1 2018 27 april 2018
Årsstämma 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018 17 juli 2018
Kvartalsinformation Q3 2018 19 oktober 2018

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck
Styrelseordförande: Bengt Engström
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Herkulesgatan 14
SE-111 52 Stockholm
556674-1749
nordicflanges.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018, kl 08:30.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, Stockholm. Vår certified advisor är Avanza bank.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera