Årsredovisning 2017 samt uppdatering av finansiell kalender.

Report this content

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2017 års årsredovisning. Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/finansiella-rapporter/

ÅRET I KORTHET: 

  •  Omsättningen uppgick till 198,9 (218,0) vilket motsvarar en minskning om 8,8 procent
  •  För året uppgick EBITDA till 8,3 (16,7) MSEK, motsvarande en marginal om 4,2 (7,7) procent. I årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto -3,9 (-4,5) MSEK
  •  Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (0,2) MSEK och rensat för extraordinära poster blev resultatet -4,6 (0,2) MSEK.
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,00)

Samtidigt informerar vi om att en Kvartalsinformation avseende Q1 2018 offentliggörs den 27 april 2018, vilket korrigerar vår tidigare pressrelease från den 15 december 2017.

FINANSIELL KALENDER:

Kvartalsinformation Q1 2018 27 april 2018
Årsstämma 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018 17 juli 2018
Kvartalsinformation Q3 2018 19 oktober 2018

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck
Styrelseordförande: Bengt Engström
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Herkulesgatan 14
SE-111 52 Stockholm
556674-1749
nordicflanges.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018, kl 08:30.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, Stockholm. Vår certified advisor är Avanza bank.

Prenumerera