TopRight Nordic AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt TopRight Nordic AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 15 december 2017. TopRight Nordic AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TOPR MTF.

TopRight Nordic AB erbjuder produkter baserade på, och tillverkningskapacitet för, material med mycket speciella ljusegenskaper. Bolagets unika kompetens består i att identifiera material, tekniker och produktionsmetoder för produkter som är till för att synas, och att göra dessa teknologier tillgängliga för kunder verksamma inom vitt skilda områden. Bolagets affärsidé är att erbjuda företag och samhälle smarta – interaktiva, flexibla och energisnåla – ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse. TopRight Nordic AB:s vision är att vara den som leder företag och samhälle mot en smartare och ljusare värld.

Läs mer om TopRight Nordic AB på www.toprightnordic.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande för TopRight Nordic AB är Fredrik Skarke. Verkställande direktör är Anders Myrbäck.

”Vi ser verkligen fram emot att handeln i TopRight startar på NGM. Med våra starka ljusteknikprodukter och tydliga tillväxtfokus hoppas vi att många nya aktieägare får upp ögonen och delar vår otroligt spännande resa”, säger Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB. 

”Vi välkomnar TopRight Nordic AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Anders Myrbäck, VD, TopRight Nordic AB (publ), e-post: anders.myrback@toprightnordic.com

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42

Taggar:

Om oss

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar