Lututsläpp i Visman orsakat av åskstopp

De senaste dagarnas kraftiga åskoväder har påverkat driften vid Bäckhammars bruk.
Totalt har det inneburit tre elstopp. Vid den senaste uppstarten av fabriken efter åskstopp inträffade dessvärre många tekniska fel samt haverier på maskindelar vilket i sin tur orsakade att svartlut följde med till Nordic Papers reningsverk. Detta har orsakat ett förhöjt pH-värde och kraftigt försämrad reningseffekt av det vatten som släppts ut i Visman. Så fort detta upptäcktes vidtogs åtgärder för att begränsa de negativa effekterna.

Utsläpp av svartlut medför förhöjt pH-värde som för fiskar kan ge negativ effekt, samt en ökning av TOC (totalt organiskt kol), vilket kan medföra syrebrist.
Nordic Paper har varit ute och besiktigat samt gjort noggranna provtagningar på vattenkvaliteten, vilket är normalt förfarande att göra regelbundet både med eller utan driftsstörningar. Vid besiktning 7 augusti hittades dessvärre döda fiskar i såväl Långerud samt vid Boos kvarn. En utredning är inledd för att säkerställa att det inte ska upprepas.

Trots åskstopp och driftstörningar räknar företaget med att gränsvärden för månaden kommer kunna hållas.

-       Vi har under tidigare sommar varit relativt förskonade från åskstopp, vilket annars kan vara ett stort bekymmer som leder till driftsstörningar. Men med en så varm sommar så var det väl dags för rejäla åskoväder. Det är alltid tråkigt när sådana här saker händer, speciellt om det krånglar och vi inte lyckas få igång maskineriet utan att det får konsekvenser utanför bruket, som i det här fallet. Att det blir haverier och tekniskt strul är något vi aktivt jobbar för att undvika, speciellt när det kan ge effekter på miljön. Vi beklagar verkligen det som hänt, säger kommunikationsdirektör Marie Stenquist.

Åskstoppet och lututsläppet har även fått andra indirekta konsekvenser. I samband med arbetet med att återställa lutvolymerna inträffade en arbetsplatsolycka. En medarbetare fick lut i ögat och fördes med ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad.

-        Direkt när det inträffade påbörjades spolning av ögat, vilket är rutin vid sådana här händelser eftersom vi vet att det minimerar risken för bestående men. För att kunna fortsätta med sköljning av ögat valde vi ambulanstransport till sjukhuset. Senare under kvällen kunde menarbetaren lämna sjukhuset efter att det konstaterats att det efter omständigheterna gått bra.

For more info, please contact:

Marie Stenquist

Director of Corporate Communications/PR

+4672-5189773

marie.stenquist@nordic-paper.com

Nordic Paper är världsledande inom greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper.
Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge.
Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland.
Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.

Om oss

Nordic Paper is a leading producer of Greaseproof paper and Kraft Paper.We are located in Scandinavia and operates in Sweden and Norway. Our four paper mills and two pulp mills are all within 250 kilometers of one another. We have been manufacturing special paper for a range of applications since the late 19th century. Our expert knowledge of paper manufacturing has been passed down through generations. We use only renewable forestry resources in our manufacturing processes. Everything we do, we do with the greatest possible consideration for the environment, which is witnessed by the many certification processes we have satisfied. Our motto is that we always are near, natural and premium! For more information, please visit: www.nordic-paper.com

Prenumerera