Utsläpp av natriumhydroxid i Byälven - Säffle

Bruket i Säffle har under fyra veckor haft semesterstopp. Idag startades fabriken åter upp. Under stoppet är det mycket som ska rengöras och repareras. I samband med rengöring används bland annat en lösning av natriumhydroxid. Vid rengöringsarbete under helgen har en ventil fastnat i ett öppet läge vilket inneburit att natriumhydroxid följt med avloppsvatten till Nordic Papers reningsdammar. Från reningsdammarna har därefter ett mindre flöde, 100-600 l/min, gått ut i Byälven i Säffle där ett förhöjt pH-värde registrerades under lördag kväll.

-        Åtgärder sattes in direkt när vi gjorde upptäckten dels genom att stänga aktuell ventil och därefter pH-justera reningsdammarna. Det var i samband med genomgång och utcheckning inför dagens uppstart som det hela upptäcktes, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.

Vi har sedan upptäckten kontinuerligt följt pH-värdet. Vid senaste mätningen under måndagen såg värdena bra ut med undantag av två mätplatser belägna vid Krokstad samt Låka. Vi har heller inte sett någon påverkan på fisklivet. Recipienten är väldigt stor, så vår bedömning idag att det här inte ska få någon större påverkan. Vi beklagar självklart det inträffade.

Kommunen och länsstyrelsen är informerade om vad som hänt men vi vill också ha en öppen kommunikation om händelser i vår verksamhet. Därför väljer vi att skicka ut ett pressmeddelande och informera allmänheten.

För mer information, vänligen kontakta

Marie Stenquist

Director of Corporate Communications/PR

+4672-5189773

marie.stenquist@nordic-paper.com

Nordic Paper är världsledande inom greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper.
Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,6 miljarder SEK och en exportandel på över 90%.
Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge.
Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland.
Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.

Om oss

Nordic Paper is a leading producer of Greaseproof paper and Kraft Paper.We are located in Scandinavia and operates in Sweden and Norway. Our four paper mills and two pulp mills are all within 250 kilometers of one another. We have been manufacturing special paper for a range of applications since the late 19th century. Our expert knowledge of paper manufacturing has been passed down through generations. We use only renewable forestry resources in our manufacturing processes. Everything we do, we do with the greatest possible consideration for the environment, which is witnessed by the many certification processes we have satisfied. Our motto is that we always are near, natural and premium! For more information, please visit: www.nordic-paper.com

Prenumerera