Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Jag har idag förvärvat 580 000 A-aktier i Nordic Shoes & Accessories AB (publ). Jag äger därefter 580 000 A-aktier och 0 (inga) B-aktier vilka tillsammans representerar cirka 8 procent av aktiekapitalet och cirka 35 procent av röstetalet i bolaget. Jag har idag även återsålt köpoptioner avseende 150 000 B-aktier med löptid till november 2006 vilka tidigare utställts av Alanca A/S. Därefter innehar jag köpoptioner utställda av Nordico avseende 100 000 B- aktier med löptid till november 2006. Jag har för avsikt att teckna min andel av den i idag offentliggjorda nyemissionen. Stockholm den 27 februari 2003 Roland Nilsson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar